Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

KONKURS FILMOWY „TWÓJ ZAWÓD”

4 lutego 2021

KONKURS FILMOWY „TWÓJ ZAWÓD”
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, zaprasza do udziału w konkursie filmowym „TWÓJ ZAWÓD”. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę w zawodach rzemieślniczych w szkołach branżowych lub w systemie pozaszkolnym.
Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz możliwość lepszego pokazania i poznania zawodów rzemieślniczych.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie 60 sekundowego (1 minuta) filmu przedstawiającego wykonywany zawód rzemieślniczy, w którym odbywa się nauka. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO – 1 MARCA 2021R.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, pok. nr 6, 61-874 POZNAŃ

Skip to content