Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Konkurs Mechatroniczny

12 marca 2022

W dniu 01.03.2022, Zespole Szkół nr2 im. Dr Kazimierza Hołogi odbył się finał Konkursu
Mechatronicznego 2021/2022.

Przedmiotem konkursu było stworzenie przez uczniów urządzeń mechatronicznych, które spełniają
wytyczne ustalone w Regulaminie Konkursu.
Zgłoszone przez uczniów projekty zostały zaprezentowane na forum klasy i przed jury konkursu. Jury
konkursu dokonało oceny dostarczonej przez uczniów dokumentacji i przyznało nagrody za start w
konkursie.
Nagrodzono następujące prace i ich publiczną prezentację:
Autor: Karolina Huchwajda z klasy IV TM
Projekt „Zamek Szyfrowy”.
Projekt polegał na zbudowaniu zamka szyfrowego, który otworzy rygiel elektromagnetyczny po
podaniu określonego kodu. Kod ten wystukuje się za pomocą przycisków cyfrowych. Podanie
błędnego kodu blokuje zamek na pewien czas. Możliwa jest sygnalizacja błędnego kodu alarmem.
Autorka pokazała w jaki sposób można zmienić kod zamka na dowolny inny. Urządzenie zostało
wykonane przy użyciu sterownika LOGO z pracowni szkolnej.
Autor: Marcin Chwalisz z klasy IV TM
Projekt „Sygnalizator kolejności zawodników na mecie zawodów”.
Do określenia kolejności osób na mecie zawodów pływackich potrzebne jest elektroniczne
urządzenie sygnalizacyjne, które wyświetla kto przypłynął pierwszy, kto drugi a kto trzeci …
Na końcu każdego toru pływackiego znajduje się przycisk monostabilny, o dużym polu powierzchni,
który jest naciskany rękami zawodnika dopływającego do mety. Przycisk ten generuje krótki impuls,
odbierany przez urządzenie do sygnalizacji. Na końcu toru pływackiego znajdują się sygnalizatory
świetlne pokazujące zajęte przez zawodnika miejsce w wyścigu. Autor przewidział też rejestrację
czasu trwania konkurencji na każdym torze. Urządzenie zostało wykonane przy użyciu sterownika
LOGO z pracowni szkolnej.
Uczniowie zostali nagrodzeni zostali Dyplomami i nagrodami rzeczowym, ufundowanymi przez
Komitet Rodzicielski: komputerkiem dydaktycznym „Arduino” i stacją lutowniczą.
Zawody Mechatroniczne miały na celu promocję mechatroniki jako dziedziny nauki i techniki.
Mechatronika to dziedzina zajmująca się budową i eksploatacją urządzeń mechanicznych (również
hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych) ze sterowaniem elektronicznym (najczęściej przez
sterowniki mikroprocesorowe PLC). Zaawansowanymi urządzeniami mechatronicznymi są linie
produkcyjne, roboty przemysłowe. Również współczesne samochody zawierają sterowanie
elektroniczne i są urządzeniami mechatronicznymi.
Start w zawodach dał uczniom możliwość pokazania swoich zainteresowań technicznych.
Uczestnictwo w zawodach wymagał od uczniów pokonania stresu. Podczas publicznej prezentacji
na forum klasy odpowiadali oni na pytania członków jury i zgromadzonych uczniów.

Skip to content