Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Konkurs na plakat

19 kwietnia 2023

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotomyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat upamiętniający Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych . Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Temat konkursu brzmi: „Niezłomni w drodze do niepodległości”. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w formacie 50 x 70 cm , z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (akwarela, collage, grafika komputerowa, fotografia, itp.), ukazując temat walki żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce po drugiej wojnie światowej. Prace powinny być przygotowane samodzielnie a każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora, klasę, którą reprezentuje, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca oraz nazwę i adres szkoły.

Każda szkoła może zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając prace na adres:

Zespołu Szkół nr 2 Patron dr Kazimierz Hołoga w Nowym Tomyślu 
Os. Północ 3764-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem: konkurs „Niezłomni w drodze do niepodległości”.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac konkursowych do dnia 31 maja 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Skip to content