Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Konkurs „Twoje dane – Twoja sprawa”

8 marca 2022

Z wielką przyjemnością przekazuję, iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza wszystkich uczestników XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, do udziału w dwóch konkursach.

Konkurs dla uczniów pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień”

W tym roku zadaniem uczniów jest przygotowanie dla seniorów nagrania głosowego (podcast) na temat zasad ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z sieci. Nagranie może być tworzone w oparciu o cykl porad „Warto wiedzieć…”, które UODO opracowało na potrzeby realizacji programu edukacyjnego. Porady znajdą Państwo w systemie TDTS.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych, promowanie zasad ochrony danych osobowych, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka. Młodzi ludzie zdecydowanie lepiej radzą sobie z nowymi technologiami niż ich rodzice, a przede wszystkim dziadkowie, warto wykorzystać potencjał młodych ludzi i dotrzeć do osób starszych. W konkursie dla uczniów zostaną przyznane nagrody za I-III miejsce w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Praca konkursowa musi zawierać nagranie oraz potrzebne dokumenty wskazane w Regulaminie.

Konkurs na najlepszą inicjatywę edukacyjną

Tradycyjnie w konkursie dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli zostaną wybrane najlepsze działania edukacyjne (np. zajęcia, gry, zabawy edukacyjne, warsztaty), które służą upowszechnieniu wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, a zostały zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022 w oparciu o autorskie scenariusze zajęć. Pracę konkursową należy przygotować zgodnie z przygotowanymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto szkoła lub placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro”.

Nabór prac i ogłoszenie wyników

 W obu konkursach prace konkursowe należy przesłać na platformę pod adresem: https://e-learning.uodo.gov.pl/ do 14 kwietnia 2022 r.. Instrukcję zamieszczania prac konkursowych, przekazuję w załączniku. Poniżej dane dostępowe w celu przesłania pracy konkursowej:

  ·         Konkurs na inicjatywę edukacyjną roku 2021/2022 https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=4

  klucz: inicjatywa_edukacyjna

    ·         Konkurs dla uczniów szkoła ponadpodstawowa 2021/2022 https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=6

  klucz: uczen_spp

Czas trwania nagrania nie powinien przekraczać 3 min.

Informacje nt. konkursów zostały udostępnione również na stronie internetowej UODO pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/480/2312 oraz w systemie TDTS.

    Szczegółowe informacje nt. zasad udziału w konkursach znajdą Państwo w Regulaminach.

 Zachęcamy do udziału i czekamy na ciekawe prace konkursowe!

Koordynator projektu mgr inż. Lidia Dudek

Skip to content