Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

KURS NA WÓZEK WIDŁOWY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w NOWYM TOMYŚLU

12 lutego 2023

Ferie zimowe w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, której Patronem jest dr Kazimierz Hołoga okazały się bardzo intensywnym okresem, gdyż 2 grupy uczniów poświęciły swój czas wolny od zajęć edukacyjnych na podniesienie własnych kompetencji zawodowych.

Pierwsza grupa składająca się z 15 uczniów miała możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoła Zawodowców- Technik Logistyk” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ta grupa uczniów oprócz kursu na wózek widłowy przez cały czas uczestniczy w kursach i szkoleniach związanych z zawodem logistyka, które w przyszłości będzie mogła przenieść na pole zawodowe.

Druga grupa składająca się z 17 uczniów, której nie udało się zakwalifikować do udziału w projekcie ze względu na inny zawód, w którym się kształci również postanowiła zdobyć dodatkowe uprawnienia zawodowe, które być może już w niedługim czasie okażą się przydatne w nowych miejscach pracy, przystąpiła do kursu komercyjnie.

Obydwie grupy czas ferii spędziły bardzo intensywnie, gdyż szkolenie trwało od 30.01-03.02.2023, w ostatnim dniu po szkoleniu uczniowie podeszli do egzaminu przeprowadzanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszyscy uczniowie- kursanci po zdaniu części pisemnej egzaminu podchodzili do egzaminu z części praktycznej, czyli obsługi wózka widłowego, którą również zdali fantastycznie.

Dziękujemy firmie szkoleniowej UTB SPEC (UTB SPEC | Facebook) za profesjonalne szkolenie kursantów oraz 100% zdane egzaminy.

Wszystkim kursantom życzymy, żeby uzyskane uprawnienia mogli w przyszłości wykorzystać- gratulujemy.

Skip to content