Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Nasza pasja – naszą siłą, czyli obchody Dnia Patrona

22 marca 2023

16 marca 2023 roku w Zespole Szkół nr 2 odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona.
Impreza ta gości w kalendarzu szkolnym już od 17 lat i zawsze jest przygotowywana z
ogromnym zaangażowaniem.
Świętowanie rozpoczęła koncelebrowana msza św. o rychłą beatyfikację dra
Kazimierza Hołogi oraz w intencji całej społeczności szkolnej. Nabożeństwu przewodniczył
Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy senior archidiecezji poznańskiej. Homilię wygłosił
ksiądz dziekan Krzysztof Ratajczak, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Tomyślu. Przedstawił dominujące cechy Kazimierza Hołogi, do których zaliczył:
pobożność, poświęcenie dla dobra drugiego człowieka oraz wierność wyznawanym ideałom.
Na koniec głos zabrał ksiądz biskup. Zachęcał on młodzież, aby starała się naśladować
postawę swojego Patrona. Po mszy św. delegacja przedstawicieli gości, nauczycieli i uczniów
udała się na modlitwę przy grobie doktora Hołogi.
Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, część młodzieży oglądała w szkole transmisję
na żywo. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i ślubowaniu uczniów klas pierwszych głos zabrała
Dyrektor Elżbieta Helwing, która powitała zebranych. Przypomniała, że zgodnie z
wypracowaną formułą (uhonorowaną prestiżową nagrodą Znak Dobra) obchody Dnia Patrona
odnoszą się do różnorodnych aspektów bogatej osobowości Kazimierza Hołogi. Tajemnicą
jego sukcesu było to, że – jak potwierdzają jego współpracownicy – praca przynosiła mu
radość, energię i poczucie spełnienia, była po prostu jego pasją. Dlatego mottem tegorocznych
obchodów stały się słowa „Nasza pasja – naszą siłą”.
Pasja, która objawiła się już w dzieciństwie, jest siłą napędową kariery tegorocznego
Gościa Honorowego – pilota Mirosława Wrześniewskiego, od lat związanego z akrobacją
lotniczą – wieloletniego członka i zawodnika Aeroklubu Poznańskiego, członka kadry
narodowej i reprezentanta Polski. Mimo młodego wieku jest on bardzo utytułowany W swoim
dorobku posiada ponad 20 medali rangi krajowej i międzynarodowej, w tym także tytuły:
mistrza Polski w akrobacji samolotowej, mistrza Polski w akrobacji szybowcowej,
drużynowego mistrza oraz wicemistrza świata w akrobacji szybowcowej w kategorii
Advanced. Był on także dwukrotnym indywidualnym brązowym medalistą mistrzostw świata
w akrobacji szybowcowej w kategorii Advanced. W roku 2022, podczas mistrzostw świata w

akrobacji szybowcowej rozegranych we Francji, zdobył brązowy medal w klasyfikacji
generalnej oraz srebrny w klasyfikacji programów nieznanych.
Mirosław Wrześniewski przedstawił ciekawą prezentację ukazującą jego podniebne
akrobacje. Starał się także przekonać słuchającą go z zapartym tchem młodzież, że uprawiany
przez niego sport nie jest pasją elitarną, dostępną tylko dla wybrańców. Sam rozpoczynał od
klasy o profilu lotniczym w liceum ogólnokształcącym. W roku 2016, zaledwie trzy lata od
pierwszych lotów szybowcem, zaczął zdobywać medale. Podkreślał, że wszystkie szkolenia
odbywał za darmo. Teraz sam, także społecznie, szkoli młodych adeptów pilotażu. Kończąc
swoje wystąpienie, gorąco zachęcał młodzież do odwiedzenia aeroklubu w Kąkolewie.
W części artystycznej grupa uczniów zaprezentowała spektakl multimedialny „Lekarz
dusz”, ukazujący biografię Kazimierza Hołogi, ze szczególnym uwzględnieniem historii
ratowania życia rannego milicjanta, dla którego lekarz poświęcił karierę naukową. To już
trzeci raz – dodajmy z ogromnym sukcesem – młodzież naszej szkoły zmierzyła się z
ambitnym scenariuszem autorstwa Katarzyny Błajet i Danuty Karmolińskiej. Z wielkim
uznaniem przyjęto występ Artura Tritta, który niezwykle sugestywnie zagrał rolę Kazimierza
Hołogi. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie całej uroczystości byli:
Małgorzta Dzieżyc, Iwona Knop, Jolanta Adamczewska, Marta Łodyga i Tomasz Kasper.
Podczas imprezy w sali NOK-u nie mogło zabraknąć stałego punktu programu –
wręczenia nagród laureatom szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie. W tym roku otrzymali
je: 1. miejsce – Wiktor Jaśkowiak (3 PTM), 2. miejsce – Martyna Tobys (3 PTL) i 3. miejsce –
Filip Migoń (4GTM).
Z kolei Barbara Grochal – założycielka Towarzystwa Wspierania Chorych i
Potrzebujących im. doktora Kazimierza Hołogi w Poznaniu i zarazem przedstawicielka
rodziny Hołogów – złożyła serdeczne podziękowania społeczności szkolnej, a szczególnie
Dyrektor Elżbiecie Helwing, za wieloletnią troskę o spuściznę Doktora i popularyzowanie
wiedzy na jego temat.
Uroczystości w Nowotomyskim Ośrodku Kultury zakończył brawurowy koncert
utalentowanych muzycznie uczniów, który niezwykle ciepło został przyjęty przez widownię.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie, w siedzibie szkoły, wystawy
uzdolnionych plastycznie uczennic klas technikum organizacji reklamy – Aleksandry

Szymanowskiej i Amelii Nowak. Wszyscy zainteresowani mogli także obejrzeć stałą
ekspozycję pamiątek po doktorze Hołodze.
Gośćmi społeczności Zespołu Szkół nr 2 byli: Andrzej Wilkoński – Starosta
Nowotomyski i jego zastępca Marcin Brambor, Tadeusz Waczyński – Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Lesznie, Marek Nyćkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych i jego zastępca – Milena Kaźmierowska, Beata Baran – Dyrektor
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, Elżbieta Podlaszewska – Cybal – Dyrektor Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej, Magdalena Kędzia – Kluj – Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, Jakub Skrzypczak – Dyrektor Powiatowego Centrum
Sportu, przedstawiciele służb mundurowych: policji, wojska i straży pożarnej, przedstawiciele
duchowieństwa, a wśród nich: ks. bp Zdzisław Fortuniak – delegat ks. abp Stanisława
Gądeckiego, ks. Krzysztof Ratajczak – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomyślu, dziekana Dekanatu Lwóweckiego, ks. Grzegorz Walachowski –
proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, ks.
Tomasz Buliński – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Odkupiciela w Poznaniu (wielce
zasłużony w przygotowaniach do nadania szkole imienia a także w gromadzeniu materiałów
przybliżających sylwetkę patrona szkoły), przedstawiciele Szpitala Powiatowego imienia
doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, dyrektorzy szkół podstawowych, osoby
reprezentujące, promocję, kulturę, pomoc społeczną, socjoterapię i Polski Czerwony Krzyż,
przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, oraz firm współpracujących ze szkołą:
Eurosystem, Wulkan – Servis, Kucera Logistics Group, Cargo Expert, Hellman Worldwide
logistics i Phoenix Contact Wielkopolska, przedstawiciele rodziny doktora Kazimierza Hołogi
wraz z Panią Sabiną Kozłowską wnuczką doktora Hołogi, przedstawiciele Towarzystwa
Wspierania Chorych i Potrzebujących imienia doktora Kazimierza Hołogi z jego założycielką
Barbarą Grochal, wieloletni przyjaciele szkoły, a wśród nich doktor Zdzisława Kościańskiego
i Wojciech Goździewicz, członkowie Akcji Katolickiej w parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomyślu, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i
rodzice.

Skip to content