Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Zagraniczne praktyki zawodowe

Drodzy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia


Zapraszamy uczniów klas II i III Branżowej Szkoły I Stopnia do udziału w projekcie: Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości o numerze 2019-1-PL01-KA102-063990 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt ten zakłada wyjazd grupy 28 uczniów (
Sprzedawca – 9 uczniów; Fryzjer – 10 uczniów; Mechanik Pojazdów Samochodowych – 9 uczniów) na miesięczne praktyki zagraniczne do Hiszpanii. Podział pomiędzy specjalnościami może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń na daną specjalność.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w okresie od 21.06.2021 do 09.07.2021 (od poniedziałku do piątku codziennie od godz. 9:00 do godz. 14:00).

Dokumenty proszę składać w „koszulce foliowej” do sekretariatu szkoły.

Zapraszamy do udziału.