Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Obchody Dnia Patrona

19 marca 2016

Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały bardzo uroczysty charakter, ponieważ zbiegły się z jubileuszem dziesięciolecia nadania naszej szkole imienia doktora Kazimierza Hołogi.

            Zgodnie z tradycją uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji patrona, której przewodniczył wysłannik arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – ks. prałat dr Jan Stanisławski. Następnie delegacja nauczycieli, uczniów i rodziny Hołogów udała się na modlitwę  przy grobie doktora.

            Witając gości i społeczność szkolną przybyłych do sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, dyrektor Elżbieta Helwing podzieliła się swoimi przemyśleniami, do których skłonił ją jubileusz. Czas potwierdził trafność wyboru charyzmatycznego lekarza i społecznika na patrona szkoły. Jego wielowymiarowa osobowość stała się inspiracją do różnorodnych działań. Zgromadzone przez młodzież i nauczycieli wspomnienia o Kazimierzu Hołodze i zebrane pamiątki   zaowocowały powstaniem dwóch publikacji, archiwum oraz stałej, ciągle rozbudowywanej, ekspozycji prezentującej jego postać. Przy  współudziale szkoły powstał wartościowy film dokumentalny Anny Wachowiak – Rybarczyk poświęcony Kazimierzowi Hołodze. Ponieważ nasz patron przez całe życie aktywnie uprawiał sport, co roku organizowany jest, budzący wiele pozytywnych emocji, turniej piłki nożnej o puchar jego imienia. Prowadzona jest współpraca z instytucjami umożliwiającymi młodym ludziom dobrowolną, bezinteresowną pracę na rzecz innych, np.  w Hospicjum Palium. Szczególne miejsce w obchodach Dnia Patrona, zajmują spotkania  z osobami, których życie i działalność na rzecz innych korespondują z postawą prezentowaną przez patrona szkoły. Dokonania tych osób stanowią czytelny wzór i inspirację dla naszych uczniów. Taka formuła Dnia Patrona zadecydowała o przyznaniu szkole prestiżowej nagrody „Znak Dobra”.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczeń Marcin Oses przeczytał artykuł Małgorzaty Dzieżyc „Wierny Bogu i ludziom” poświęcony Kazimierzowi Hołodze. Wystąpienie było ilustrowane fotografiami z różnych etapów życia doktora.

Kolejnym punktem programu była rozmowa z Gościem tegorocznych obchodów – panią Barbarą Grochal, która jest koordynatorem wolontariuszy w poznańskim Hospicjum Palium i krewną doktora Hołogi, od lat zaprzyjaźnioną z naszą szkołą. Wywiad przeprowadzili Ola Lisek i Kacper Stępień. Pani Barbara bardzo pięknie, szczerze i przejmująco opowiadała o pracy z terminalnie chorymi. Na koniec rozmowy Ola i Kacper przekazali na jej ręce dar od naszej społeczności – pieniądze na zakup kwiatów, które umilą pobyt pacjentom Hospicjum.

Z kolei głos zabrał sekretarz powiatu  – pan Ryszard Napierała, który wręczył nagrody Starosty Nowotomyskiego „za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie placówki” nauczycielkom – pani Bożenie Czarneckiej – Pilz i pani Lidii Dudek.

Na koniec wszyscy zebrani bawili się doskonale podczas koncertu Szymona Wydry. Publiczność wspólnie z wykonawcą śpiewała jego największe przeboje.

Po koncercie licznie przybyli goście zostali zaproszeni do siedziby szkoły na otwarcie wystawy „Nasi Goście i Autorytety”. Zaprezentowano na niej fotografie osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ludzi     o niekwestionowanym dorobku, reprezentujących różne dziedziny życia – hierarchów Kościoła, wybitnych lekarzy, naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, artystów, działaczy społecznych oraz tych, których świadectwo było dla nas szczególnie cenne – małżonki Kazimierza Hołogi – Marii i jego najbliższego współpracownika w nowotomyskim szpitalu – doktora Jerzy Muszyńskiego.

Organizację uroczystości koordynowały pani Jolanta Adamczewska i pani Małgorzata Dzieżyc.

 

 

 

 

Skip to content