Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2016

10 listopada 2016 r. społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła 98 rocznicę odzyskania przez ojczyznę niepodległości. Gościem honorowym, który ciekawie  opowiadał o najnowszych dziejach Polski  był Pan Michał Kasper.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego grupa uczniów technikum przedstawiła program artystyczny, w którym – obok informacji na temat okoliczności, które przyniosły Polsce upragnioną wolność –  znalazły się recytacje utworów lirycznych K. Przerwy – Tetmajera i E. Słońskiego. Podkreślano ogromne zasługi przywódcy Legionów – Józefa Piłsudskiego i wielu innych wybitnych Polaków. Niestety, radość z własnego państwa nie trwała długo. II wojnę światową Polska okupiła śmiercią 6 milionów obywateli i stratą 40 procent majątku narodowego. Polacy musieli się zmagać z kolejnym systemem totalitarnym – z komunizmem.

Jednym z tych, którzy uczestniczyli w ostatnim etapie walki o niepodległość był nasz Gość – Pan Michał Kasper – emerytowany nauczyciel chemii i matematyki w naszej placówce, który w czasach PRL-u był aktywnym członkiem opozycji demokratycznej, działającym na terenie powiatu nowotomyskiego. W niezwykle ciekawy i przystępny sposób opowiadał m.in. o powstaniu NSZZ Solidarność, o stanie wojennym i swoim internowaniu w zakładzie karnym w Gębarzewie. Dzięki prezentacji multimedialnej towarzyszącej jego opowieści uczniowie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć siermiężną peerelowską rzeczywistość – puste półki sklepowe, szare ulice i smutne, zmęczone twarze ludzi.

Na zakończenie przedstawiciele młodzieży wręczyli panu Kasprowi wiązankę kwiatów, dziękując za tę ciekawą i pouczającą opowieść. Nasza utalentowana koleżanka – Lucyna Knop – niezwykle poruszająco wykonała nieformalny hymn Solidarności, pieśń „Mury”.

W przygotowaniu uroczystości brali udział nauczyciele: Jolanta Adamczewska, Małgorzata Dzieżyc i Piotr Kościański.

Skip to content