Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Obchody Święta Niepodległości

12 listopada 2021

11 listopada – to zdecydowanie biało-czerwona data i moment, kiedy w Zespole Szkół nr 2 przede wszystkim skupiamy się na kształtowaniu u uczniów postaw patriotycznych, przywiązania do kraju pochodzenia, poczucia przynależności, świadomości patriotycznej oraz szacunku, a także rozwijamy wiedzę historyczną oraz geograficzną. Narodowe Święto Niepodległości zostało upamiętnione w uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego oraz wystąpieniem dr Zdzisława Kościańskiego, który przypomniał historię formowania państwa polskiego i sylwetki Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

Skip to content