Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”

23 maja 2018

Inauguracja „Biało-czerwonego  szlaku „Moja Niepodległa” w Wielkopolsce i otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Nowym Tomyślu
21maja 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy poprzedziła część edukacyjna w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, Głos zabrali najpierw przedstawiciele organizatorów: Burmistrz Nowego Tomyśla dr Włodzimierz Hibner oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. Podczas tej części dr Zdzisław Kościański (Prezydium  ZG TPPW 1918/1919 ) wygłosił wykład o „Polskich drogach do Niepodległości”, gdzie nakreślił znaczenie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  r.. Następnie uczestnicy wydarzenia w marszu upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przeszli na Plac Niepodległości. Tam kwiaty pod pomnikiem złożyli wspólnie Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyśla dr Włodzimierz Hibner oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek oraz dr Zdzisław Kościański.
Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic w tym w wyniku powstania wielkopolskiego 1918/1919 r..
Uroczystości zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z Burmistrzem Nowego Tomyśla oraz instytucjami tworzącymi Akademię Niepodległości, której inicjatorem jest również Instytut: Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu oraz Stowarzyszeniem Kopernik NT w Nowym Tomyślu

Skip to content