Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat: „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

13 czerwca 2016

Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat: „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”.

 

Organizatorem konkursu plastycznego na plakat „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w  Nowym Tomyślu. Organizatorom tradycyjnie wsparcia logistycznego udzielił: Wydział Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu, Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Tomyślu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Gabinet Wojewody.

W dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego pt. „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”. Na konkurs, który był organizowany przez ZSZiL w Nowym Tomyślu, przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu wpłynęło 70 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach konspiracji antykomunistycznej. Wśród licznie przybyłych Gości byli, m.in. gen., bryg. Jan Podhorski, Janusz Niemiec, dr Andrzej Churski, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr Rafał Reczek, Wicekurator Krzysztof Błaszczyk, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej Marek Nyćkowiak. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu mgr Dominik Handzewniak, przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu, Wójt Gminy Miedzichowo – dr Stanisław Piechota, były burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing.

 

Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli WSPiA, a druga w budynku ZSZiL.

 

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych
I miejsce: Wiktoria Pluskota -Zespól Szkół Bolewice,
II miejsce: Zuzanna Adamczewska -Szkoła Podstawowa w JastrzębskuStarym, Patrycja Kowala – Zespól Szkół Bolewice,
III miejsce: Wiktor Dura- Zespól Szkół Bolewice.
Wyróżnienia: Kinga Napierała – Zespól Szkół Bolewice, Katarzyna Łabecka – Zespól Szkół Bolewice, Jakub Adamczewski – Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym.
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce: Anna Hauffa – Gimnazjum Lwówek,
II miejsce: Helena Nowakowska – I Gimnazjum Akademickie Nowy Tomyśl, Karolina Kędziora – Zespól Szkół Bolewice,
III miejsce: Anna Nowak – Zespól Szkół Bolewice.
Wyróżnienia: Aleksandra Sobkowiak – Gimnazjum Opalenica, Anna Napierała- Zespól Szkół Bolewice.
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce: Patryk Stachuła – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń, Paulina Małycha – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń,
II miejsce: Emilia Nowicka – ZSZiL im. K. Hołogi, Marta Maszewska – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń,
III miejsce: Kinga Uryzaj – ZSZiL im. K. Hołogi.
Wyróżnienia: Anna Kasprowiak – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń, Alicja Wróbel – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń.

Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: gen. Jan Podhorski, Janusz Niemiec, dr Rafał Reczek, Kurator Krzysztof Błaszczyk, a w imieniu starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego złożył kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej Marek Nyćkowiak oraz Pani Dyrektor Elżbieta Helwing.

Podczas spotkania wystąpili z prelekcją goście specjalni: gen bryg. Jan Podhorski oraz Janusz Żubryd -syn Antoniego Żubryda ps. „ZUCH” legendarnego dowódcy oddziału NSZ oraz dr Andrzej Churski. Pięknym akcentem był występ Kingi Kucz z I Gimnazjum Akademickiego, która zaśpiewała piosenkę o majorze Ponurym oraz młodzieży ze ZSZiL im dra. K. Hołogi. Oprawę wojskową uroczystości stanowili członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie z Maciejem Myczką na czele, który ze swadą omówił poszczególne sylwetki żołnierskie.

Ważnym punktem spotkania było również podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ZSZiL w Nowym Tomyślu, a poznańskim oddziałem IPN, w kwestiach związanych z realizacją działań historyczno – edukacyjnych.

Na przyszły rok szkolny zapowiedziano kolejny konkurs plastyczny poświęcony tematyce „W drodze do Niepodległości… „

Biogramy gości specjalnych:

 

GEN. BRYG. JAN PODHORSKI Ochotnik kampanii 1939 r., brał udział w walkach podczas kampanii 1939 r., był niemieckim jeńcem w Poznaniu, więźniem gestapo w Wolsztynie, w latach 1940–1942 członkiem konspiracji harcerskiej na terenie Koźmina, od 1942 r. przebywał w generalnym Gubernatorstwie, tam zaprzysiężony został do Związku Jaszczurczego, a następnie do Narodowych Sił Zbrojnych. Na terenie Grójca ukończył naukę w tajnym liceum. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, w pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji został osadzony w stalagu IVb w Muehlberg, który oswobodziły w kwietniu 1945 r. wojska sowieckie. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W maju 1946 r. był inicjatorem strajku studenckiego na UP, związanego z wydarzeniami w Krakowie. W grudniu 1946 r. został aresztowany w związku z działalnością w strukturach podziemia antykomunistycznego. Jako członek organizacji Młodzież Wszechpolska został skazany na 7 lat więzienia, w wyniku amnestii wyrok został zmniejszony do lat 3. Karę więzienia odbył w zakładzie karnym we Wronkach. W okresie PRL, ukończył studia wyższe, pracował w spółdzielczości. Od 1993 do 2013 r. był prezesem Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu, wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ. Generał Jan Podhorski od wielu lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną na terenie całej Polski, rok rocznie odbywa kilkanaście spotkań przede wszystkim z młodzieżą. Jest jednym z honorowych patronów, odbywających się od 2012 r., uroczystości związanych z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoimi działaniami, wiedzą i dokumentami ze swojego archiwum wspiera badania naukowe i projekty edukacyjne m.in. Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Generał Jan Podhorski, współtworzył scenariusz wystawy IPN dotyczącej strajku studenckiego w Poznaniu w 1946 r., umożliwił sporządzenie kilkugodzinnej notacji na temat swojej działalności konspiracyjnej w latach 1939–1956, udostępnił nieodpłatnie IPN zbiór unikalnych fotografii dotyczących Powstania Warszawskiego. Dzięki współpracy z gen. Podhorskim, możliwe było opublikowanie przez poznański Oddział IPN szeregu artykułów naukowych na temat Pułku NSZ im. gen. W. Sikorskiego w Powstaniu Warszawskim. Efektem tej współpracy było również, zaproszenie pracownika poznańskiego Oddziału IPN do opublikowania wstępu do jednej z książek wspomnieniowych wydanych przez gen. Jana Podhorskiego.

 

JANUSZ NIEMIEC, właśc. Janusz Żubryd (ur. 22 października 1941 w Sanoku) – inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny, syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jako dziecko dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej”. Oddział Żubryda był najaktywniejszym polskim zgrupowaniem antykomunistycznej partyzantki w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Poparcie udzielane mu przez miejscową ludność dobitnie pokazuje, po czyjej stronie stały wówczas sympatie bieszczadzkich Polaków.

W 2008 roku Janusz Niemiec, syn Antoniego Żubryda ps. „ZUCH” legendarnego dowódcy oddziału NSZ, spotkał mordercę swoich rodziców Jerzego Vaulina, który w 1946 roku zamordował z polecenia UB Antoniego i Janinę Żubryd strzałem w tył głowy. Na pytanie syna Żybrydów, dlaczego zabił mu także matkę, Vaulin odpowiedział: „czy w związku ze śmiercią rodziców otrzymał Pan od państwa odszkodowanie, bo jeśli tak, to powinien Pan być mi wdzięczny i mi podziękować”. Vaulin żył sobie spokojnie do ubiegłego roku kiedy zmarł. Nigdy nie odpowiedział za swoją zbrodnię, jak sam mówił „nie czuje pokuty, jest to moje największe bojowe przeżycie, zakończone zwycięstwem”. Pan Janusz Niemiec przypomina  na spotkaniach w całym kraju historię swoich rodziców i swego dzieciństwa. Będzie już kolejny raz wśród nas.

 

DR ANDRZEJ CHURSKI – OKRĘG WIELKOPOLSKA NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH Okręg działa na terenie Wielkopolski od 1993 roku, skupia w swoich szeregach oficerów i żołnierzy formacji zbrojnych podziemia narodowego konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, oraz, zgodnie ze swoim statutem, osoby kultywujące pamięć Narodowych Sił Zbrojnych. Od wielu lat jednym z zadań Związku jest działalność edukacyjna skierowana przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków. Okręg Wielkopolska NSZ jest inicjatorem szeregu działań społecznych na terenie Poznania. Jest jednym z organizatorów powołania Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, współorganizatorem uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbywających się w Poznaniu 1 marca od 2012 roku. Okręg Wielkopolska NSZ organizował także m.in. uroczystości poświęcone „Męczennikom salezjańskim – Piątce Poznańskiej” w 2012 r. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu. Od wielu lat Okręg Wielkopolska NSZ aktywnie wspiera misję naukowo-edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzięki wsparciu kombatantów NSZ możliwe było sporządzenie przez pracownika IPN kilku notacji historycznych, dotyczących m.in. działań formacji narodowych w Powstaniu Warszawskim, funkcjonowania Spec łagru nr 2 w Poznaniu. Okręg Wielkopolska NSZ, udostępnił relacje, dokumenty, fotografii umożliwiające publikacje przez oddział poznański IPN szeregu artykułów naukowych i książek. Były to m.in. dokumenty żołnierzy NSZ przebywających w więzieniu w Dreźnie, fotokopie listów i pamiątek po ppłk. Stanisławie Kasznicy, fotografie z Powstania Warszawskiego. W 2014 r. Okręg Wielkopolska NSZ był jednym z patronów organizowanej przez poznański IPN konferencji naukowej poświęconej Grupie „Szaniec”. Od 2014 r. Okręg Wielkopolska organizuje regionalny konkurs poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Patronem tego wydarzenia jest m. prezes IPN, wojewoda wielkopolski, marszałek województwa wielkopolskiego. W ramach współpracy Okręgu NSZ z pracownikami IPN odbywają się liczne spotkania edukacyjne z sympatykami NSZ na terenie wielkopolski i całego kraju, możliwe jest również uczestnictwo w szeregu uroczystościach patriotycznych na terenie Polski – corocznych konferencjach organizowanych przez NSZ czy też uroczystościach w Śląskim Katyniu w Barucie.

 

Skip to content