Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

10 maja 2024

Ostatni piątek kwietnia w kalendarzu roku szkolnego to dzień zakończenia nauki przez uczniów klas maturalnych. Na uroczystość, która rozpoczęła się w samo południe w Nowotomyskim Ośrodku Kultury przybyło wielu zaproszonych gości. Był wśród  nich również pan Marek Nyćkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu.

Pożegnanie absolwentów rozpoczęło się tradycyjnie, od wykonania hymnu szkoły.
Zebranych przywitała pani dyrektor- Marzena Ginter, która podsumowała 5-letni okres edukacji wychowanków. Przyznała, że z pewnością nie był to łatwy czas zarówno dla uczniów oraz rodziców, jak i nauczycieli. Podkreśliła, że wszyscy mogą czuć radość i satysfakcję. Mury szkoły opuszcza  bowiem grupa 78 uczniów technikum reklamy, logistycznego i mechatronicznego oraz 19 słuchaczy czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Decyzją Rady Pedagogicznej „Złotym Absolwentem roku 2024” zostały: w technikum- Vanessa Malicka, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych natomiast- Julia Wojdyło. Wyróżnione absolwentki otrzymały z rąk p. Marka Nyćkowiaka zasłużony medal. Starosta Nowego Tomyśla, pan Andrzej Wilkoński, wystosował również list gratulacyjny dla rodziców byłej uczennicy technikum.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i świadectwo z czerwonym paskiem nagrody otrzymali:

– Nadia Nowaczyk 5PTR

– Patrycja Marchewka 5PTR

– Oskar Kubicki 5PTR

Mechatronikami roku zostali:

–  Kamil Drąg 5PTM

–  Igor Dybizbański 5PTM

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrodzeni zostali:

1. Jagoda Wojtkowiak 5PTL

2. Kamil Figielski 5PTL

3. Jan Kowalski 5PTL

4. Jakub Jurak 5PTM

5. Hubert Wittchen 5PTM

6. Zuzanna Dziurla z klasy 5PTR

7. Samanta Kaczmarek z klasy 5PTL2

Pan Iwona Knop wręczyła nagrody za 5-letnią pracę w wolontariacie szkoły. Otrzymali je:

1. Nikola Cygan 5PTL2

2. Błażej Kosicki 5PTL2

3. Oliwia Rozynek 5PTL2

4. Magdalena Wojciechowska 5PTL2

5. Julia Wolgetan 5PTL2

6. Hubert Wrembel 5PTL2

7. Julia Hala 5PTL

Za działalność na rzecz szkoły, nagrodzeni zostali:

1. Natalia Kaniewska z klasy 5PTR

2. Samanta Kaczmarek 5PTM2

3. Marta Morawska 5PTM2

4. Łucja Pupka 5PTM2

5. Amelia Tobis 5PTM2

6. Jakub Jurak 5PTM

7. Kamil Drąg 5PTM

8. Igor Dybizbański 5PTM

9. Natalia Marcinkowska

W dalszej części akademii uczniowie odebrali świadectwa z rąk wychowawców: p. Agnieszki Hały, p. Olgi Kachel, p. Arlety Stachowiak-Szymańskiej oraz p. Piotra Kościańskiego.

W imieniu absolwentów wystąpiła Marta Morawska, która wyraziła uczucia i nastroje towarzyszące uczniom kończącym naukę. W szczególny sposób podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły. Wyrazy uznania i wdzięczności skierowała również do byłej pani dyrektor Elżbiety Helwing oraz pana wicedyrektora Adama Polańskiego.

Uroczystość zakończono występem uczennicy klasy IVTR- Martyny Rogacz.

Skip to content