Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW KLAS MATURALNYCH

28 kwietnia 2017

28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Technikum dla Młodzieży oraz Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Przybyli na nią uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatu Nowotomyskiego – pan Marek Nyćkowiak.

Po wystąpieniu pani dyrektor Elżbiety Helwing nastąpiło uroczyste wręczenie medalu „Złotego Absolwenta”, przyznawanego co roku przez Starostę Powiatu Nowotomyskiego dla najwybitniejszego ucznia. W tym roku to miano uzyskał Hubert Wilgowicz z klasy IV TL Technikum dla Młodzieży. Natomiast w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych najlepszy był pan Michał Kasprowiak z klasy III LOA. Medale wraz z listem gratulacyjnym dla rodziców od Starosty wręczył pan Marek Nyćkowiak. Absolwenci, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce lub wyróżniali się aktywną pracą na rzecz szkoły, otrzymali nagrody książkowe. Wyróżniono również absolwentki, które udzielały się w Szkolnym Kole Wolontariatu. Nagrodzono także uczniów, którzy mieli wybitne osiągnięcia sportowe.

Uroczystość zakończył występ muzyczny Lucyny Knop – uczennicy z klasy II TL1. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna wspomnień klasy IV TL z okresu 4 lat nauki w szkole.

Wszyscy życzyli absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych
i zawodowych oraz pomyślności w dalszym życiu.

 

Skip to content