Prezes Ochrony Danych Osobowych

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest Jan Nowak.

Sejm powołał go na to stanowisko 4 kwietnia 2019 r., a Senat zaakceptował ten wybór 12 kwietnia 2019 r. Od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem, tj. od 16 maja 2019 r., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia kadencja na tym stanowisku.

Z ochroną danych osobowych i urzędem jest związany od 2008 roku. Najpierw jako Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie – do chwili wyboru na stanowisko Prezesa – jako Dyrektor Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jan Nowak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad

Skip to content