Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Projekt „Polsko-Niemiecka Młodzieżowa Agora”

7 grudnia 2023

W dniach od 27 listopada do 01 grudnia 2023 r.  w Zamku Trebnitz odbył się projekt w ramach programu Erasmus+.

Do Trebnitz wraz z opiekunem przyjechało 28 uczniów z niemieckiej szkoły w Bad Belzig. Strona polska reprezentowana była przez 13 uczniów z nowotomyskiego Zespołu Szkół nr 2 oraz 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wąsowie.
Pierwszy dzień zajęć, prowadzony przez panią Małgorzatę, miał na celu integrację młodzieży. Wieczorem młodzież przygotowała polsko-niemiecki wieczór kulturalny w czasie którego opowiedziała o miejscowościach, z których przyjechała.
W drugim dniu uczniowie brali udział w prowadzonych przez pana Christophera Luchta warsztatach, podczas których zostali zapoznani z pojęciem ‘zrównoważonego rozwoju’ oraz ze wstępną tematyką projektu.
Trzeci dzień rozpoczął się od zaznajomienia młodzieży z tematyką i celem wyjazdu do Berlina. Pobyt w Berlinie rozpoczął się od spaceru po mieście połączonym z krótkim odwiedzeniem kilku charakterystycznych  dla niego miejsc.
W Berlinie odwiedziliśmy wystawę ‘Global Berlin’, która zapoznała nas z burzliwą i ciekawą historią stolicy Niemiec. Wędrówka po historii rozpoczęła się od wydarzeń rewolucyjnych, a skończyła się na wydarzeniach muzyczno-kulturalnych.
W czwartek młodzież pracowała w grupach nad przygotowaniem wybranych przez siebie zadań , które miały zostać zaprezentowane podczas podsumowania pierwszej części projektu. Wieczorem nastąpiło również rozstrzygniecie konkursu fotograficznego.
W piątek, ostatni dzień projektu, przybyli zaproszeni goście z Polski i Niemiec. Nasz kraj reprezentowali  pan Marek Nyćkowiak – dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, pan Edwin Pigla -członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego oraz Wójt Gminy Kuślin, pan Mieczysław Skrzypczak.
W tym dniu młodzież przedstawiła zaproszonym gościom swoje pomysły, które zostały opracowane w czasie pobytu w zamku oraz plan ich realizacji.
Cały projekt przebiegał w przyjaznej atmosferze. Z niecierpliwością oczekujemy drugiej części projektu, który odbędzie się wiosną 2024 w Gdańsku.

Koordynator projektu  ze strony polskiej
Szymon Jankowiak

Skip to content