Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

REKRUTACJA 2019

12 maja 2019

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest w elektronicznym systemie naboru jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane są dwa osobne systemy.

Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację!

Do pierwszego systemu prowadzi link:
Nabór Szkoły ponadgimnazjalne – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum).

Do drugiego systemu prowadzi link:
Nabór Szkoły ponadpodstawowe – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową.

Pamiętaj. Po wypełnieniu wniosku, wydrukuj go, podpisz wraz z rodzicem/rodzicami i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru do dnia 31 maja 2019r. Sekretariat czynny codziennie od 7.30 do 15.30.
W razie jakichkolwiek trudności z rejestracją, udzielimy pomocy.

Skip to content