Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Rekrutacja na rok 2022/2023

21 marca 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnego
Rejestracja w systemie naboru elektronicznego w systemie Vulcan na stronie: https://powiatnowotomyski.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz złożenie w sekretariacie szkoły wygenerowanego, wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosku, wraz z innymi dokumentami.od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.20 lipca 2022 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00

Dokumenty do pobrania

Skip to content