Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu połączona była z kilkoma ważnymi wydarzeniami. Podczas spotkania z uczniami klas I Starosta Powiatu Nowotomyskiego, Pan Andrzej Wilkoński, przekazał akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły pani Marzenie Ginter. Zaproszeni byli też inni goście: przedstawiciel 125. Batalionu Obrony Terytorialnej z Leszna, pułkownik Gosiewski oraz pułkownik Chmielewski reprezentujący Centrum Rekrutacji Wojskowej w Nowym Tomyślu. Żołnierze życzyli całej społeczności szkolnej udanego roku szkolnego. Zwrócili się także do uczniów oddziału przygotowania wojskowego, aby mieli świadomość, że głównym celem utworzenia takiej klasy jest upowszechnianie edukacji w zakresie obronności naszego kraju. Na ręce pani dyrektor przekazali „Kalendarz z Mundurem” organizujący działania szkoły podjęte w tym kierunku.

II część inauguracji przeznaczona była dla uczniów klas starszych. Ważnym  punktem  uroczystości było wręczenie Honorowej Odznaki za zasługi dla województwa wielkopolskiego. To wyjątkowe wyróżnienie z rąk pani doktor Zofii Szalczyk – radnej Sejmiku Wielkopolskiego, która reprezentowała Marszałka Województwa Wielkopolskiego, otrzymała wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, pani Elżbieta Helwing. W uzasadnieniu podkreślono wybitny wkład uhonorowanej w rozwój oświaty, wychowanie młodzieży oraz propagowanie sylwetki patrona szkoły, dra Kazimierza Hołogi.

Skip to content