Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Solidarni

2 marca 2022

Przeszliśmy jako Europa przez najokrutniejsze wydarzenia w dziejach historii.
W końcu zaczęliśmy czuć się bezpiecznie. Wydawało nam się, że wojna jest
niemożliwa. Mamy przecież XXI w. 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Szok,
niedowierzanie, strach, bezradność…
Napływające z Ukrainy wieści są dramatyczne. Ukraińcy giną dziś za swoją
ojczyznę. Część z nich szuka schronienia. Z całego świata napływa pomoc, słowa
wsparcia i sprzeciwu, zarówno w środowisku polityków, artystów, sportowców,
naukowców, dziennikarzy i wszystkich tych, dla których nadrzędnymi wartościami są
wolność i humanitaryzm. Mocno wierzymy, że Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięska.
Dziś jako uczniowie naszej szkoły, której patronem jest człowiek, który
bezinteresownie niósł pomoc potrzebującym, chcemy okazać wsparcie naszym
sąsiadom a także i zwłaszcza naszym szkolnym koleżankom i kolegom z Ukrainy,
których rodziny i bliscy dziś znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Ubolewamy, że
uczniowie z Ukrainy nie mogą dziś, tak jak my, normalnie pójść do swoich szkół, że
są zmuszeni uciekać z kraju, chować się w bunkrach i żyć w strachu.
Chcemy naszym dzisiejszym “gestem solidarności” pokazać, że Ukraina nie
jest sama, że drodzy, Koledzy i Koleżanki naszej szkoły – nie jesteście sami! Gest ten
ma być także symbolem przyjaźni i najważniejszych ludzkich wartości, w obronie
których zawsze należy i powinno się występować. A także i przede wszystkim
wyrazem sprzeciwu wobec agresji Rosji na Ukrainę. Wojna nigdy nie była i nie
będzie metodą rozwiązywania konfliktów i nie ma dla niej żadnego usprawiedliwienia.
Ten moment w historii, to najważniejszy sprawdzian człowieczeństwa i
wspólnoty jaki przyszło nam zdawać. Musimy się zjednoczyć i pokazać wszystkim ze
my, młodzi, tu i teraz musimy głośno i wyraźnie powiedzieć wojnie NIE! Tu i teraz
przychodzi nam zdawać największy egzamin z najważniejszych lekcji, empatii
wrażliwości i pomocy, którą wpoili nam nasi rodzice i nauczyciele. Jesteśmy sercami
z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy.
Drodzy uczniowie Zespołu Szkół nr 2, wspierać Ukrainę można w różny
sposób . Można przyłączyć się do naszej szkolnej zbiórki darów, uczestniczyć w
wiecach, czy dawać schronienie uchodźcom. Ale pamiętajmy, że w tak trudnej
sytuacji, dla Ukraińców nade wszystko ważne są: dobre słowo oraz gesty
solidarności i wsparcia.
Z tej okazji chcemy całą naszą społeczność szkolną zaprosić do wspólnego
zdjęcia pod hasłem „Jesteśmy razem. Jesteśmy z Wami”. Wszystkich uczniów
prosimy na 5 godz. lekcyjnej o przybycie na boisko szkolne. Tam będziemy tworzyć
żywe flagi z waszym udziałem, symbolizujące barwami flagę ukraińską i polską. W
tym celu będziemy rozdawać Wam kolory kartek i dzielić na grupy. Niech to będzie
nasz wspólny mocny symbol wsparcia !

W dniu 1 marca, z inicjatywy klasy 4 TM/TOR, cała społeczność Zespołu Szkół
nr 2 zapozowała na boisku szkolnym do wspólnego zdjęcia pod hasłem „Jesteśmy
razem. Jesteśmy z Wami”. To symboliczne zdjęcie, przedstawiające kolory flag,
ukraińskiej i polskiej miało być gestem solidarności z Ukrainą. Miało być także
gestem wsparcia dla naszych szkolnych ukraińskich kolegów i koleżanek, a także
nauczycieli, których rodziny i bliscy, w wyniku wojny, znaleźli się w dramatycznej
sytuacji. Stąd pomysł by na kartkach wypisać także ich imiona by wiedzieli, że nie są
sami, bo w takiej sytuacji nade wszystko ważne są dobre słowo oraz gesty empatii i
solidarności.
Wspólna uczniowska inicjatywa miała więc być symbolem przyjaźni i
najważniejszych ludzkich wartości, w obronie których zawsze należy i powinno się
występować. A także i przede wszystkim wyrazem sprzeciwu wobec wojny. W swoim
przemówieniu uczniowie ubolewali, że ich rówieśnicy z Ukrainy nie mogą dziś
uczęszczać spokojnie do swoich szkół, że są zmuszeni uciekać z kraju, chować się w
bunkrach i żyć w strachu. Podkreślali także, że ten moment w historii, to
najważniejszy sprawdzian człowieczeństwa i wspólnoty jaki przyszło im zdawać.
Zaznaczali także, że jako młodzi ludzie muszą się zjednoczyć by głośno i wyraźnie
powiedzieć wojnie NIE!
Zachęcali także do wszelkiej bezinteresownej pomocy, powołując się na
autorytet swojego patrona dra Kazimierza Hołogi, apelując tym samym do
rówieśników by włączyli się w akcję zbiórki darów dla Ukrainy, która potrwa do
czwartku na terenie Zespołu Szkół nr 2.

Skip to content