Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I

12 września 2023

Rodziców uczniów klas I zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w czwartek, 14.09.2023, o godzinie 16. Spotkanie będzie miało następujący przebieg;

  1. Wystąpienie dyrektora szkoły
  2. Wystąpienie pedagoga szkolnego
  3. Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły
  4. Przekazanie dostępu do dziennika elektronicznego
  5. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
    Wykaz sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcami, zamieszczony zostanie na
    tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
Skip to content