Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

„Szkoła Zawodowców- technik logistyk”

15 sierpnia 2023

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w porozumieniu z Europejską Grupą Szkoleniowo- Doradczą z dniem 01.03.2022 do 30.06.2023 roku przystąpili do realizacji projektu „Szkoła zawodowców – Technik Logistyk” dofinansowanego w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do 45 uczniów technikum logistycznego w ramach którego uczniowie korzystali z następujących form wsparcia:

– staże uczniowie w przedsiębiorstwach,

– zajęcia rozwijające kompetencję zawodowe uczniów: Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet,

– zajęcia z zakresu BHP i pierwszej pomocy na stanowiskach logistycznych,

– zajęcia: Sprawozdanie finansowe – program komputerowy,

– zajęcia: z zakresu obsługi pakietu Insert, Incoterms 2020,

– zajęcia rozwijające kompetencję kluczowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego,

– kurs nadający uprawnienia zawodowe z obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli, który został zakończony egzaminem państwowym przez egzaminatorów z Urzędu Dozoru Technicznego.

– indywidualne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów technikum logistycznego.

Ponadto 2 nauczycieli wzięło udział w kursie „Specjalisty ds. Transportu i logistyki” podnoszącym kwalifikacje zawodowe na kierunku transport i logistyka, zdobywając dodatkową specjalność spedytora.

W ramach projektu zostały wyposażone pracownie logistyczne w laptopy, programy logistyczne, drukarki, drukarkę 3D, wózek paletowy, regały, palety, nadstawki, materiały edukacyjne, gry.

Całkowita wartość projektu wynosiła 418 258,88.

Projekt zakończył się sukcesem, ponieważ uczniowie oraz nauczyciele zdobyli nowe kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, jak również szkoła pozyskała nowoczesne pracownie logistyczne. Koordynatorem projektu po stronie szkoły była mgr inż. Lidia Dudek.

Skip to content