Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

SZKOŁA ZAWODOWCÓW – TECHNIK LOGISTYK

11 września 2022

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2022/2023 realizuje program ,,Szkoła zawodowców-Technik Logistyk”. Jednym z elementów projektu są dodatkowe zajęcia dla uczniów uczących się w zawodzie technik logistyk o tematyce związanej z:

– zarządzaniem, identyfikacją i obrotem paletami;

– Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Pierwszą Pomocą na stanowiskach logistycznych;

– sprawozdaniem finansowym i innymi dokumentami logistyczno-księgowymi w programie INSERT;

– nauka formowania paletowych jednostek ładunkowych w praktyce;

– nauka formuł handlowych INCOTERMS 2020;

 – rozwijaniem kompetencji kluczowych z języka angielskiego;

 – kursem obsługi wózka widłowego;

 – stażami zawodowymi uczniów;

Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę 10.09.2022r. i dotyczyły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pierwszej Pomocy. Będziemy informować o kolejnych postępach naszych Uczniów w tym projekcie. 

Skip to content