Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

SZKOLNA ZBIÓRKA DARÓW DLA OSÓB POSZKODOWANYCH Z UKRAINY

21 marca 2022

Młodzież, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zorganizowali w szkole zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób poszkodowanych z Ukrainy. W ciągu tygodnia wszyscy zainteresowani przynosili do szkoły artykuły, które są niezbędne do przeżycia i funkcjonowania w tym trudnym czasie dla ludności cywilnej w Polsce i poza Jej granicami.
Jesteśmy bardzo dumni, że młodzież tak licznie włączyła się w akcję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, patron naszej szkoły dr Kazimierz Hołoga również służył heroiczną pomocą drugiemu człowiekowi, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim z całego serca za pomoc.
Na szczególne wyróżnienie zasługują dziewczęta, które poświęciły cały swój wolny czas i intensywnie zbierały dary oraz pakowały, układały i opisywały kartony i są to: Adrianna Galus, Kinga Ginter, Natalia Kawa, Wiktoria Kowalczyk, Marta Kucz, Aleksandra Przewoźna oraz koordynatorki po stronie szkoły mgr Agnieszka Elantkowska- Szymańska i mgr inż. Lidia Dudek.

DZIĘKUJEMY

Skip to content