Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

SZKOLNA ZBIÓRKA DARÓW DLA OSÓB POSZKODOWANYCH Z UKRAINY

8 marca 2022

Młodzież, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zorganizowali w szkole zbiórkę
najpotrzebniejszych rzeczy dla osób poszkodowanych z Ukrainy. W ciągu tygodnia wszyscy
zainteresowani przynosili do szkoły artykuły, które są niezbędne do przeżycia i
funkcjonowania w tym trudnym czasie dla ludności cywilnej w Polsce i poza Jej granicami.
Jesteśmy bardzo dumni, że młodzież tak licznie włączyła się w akcję niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi, patron naszej szkoły dr Kazimierz Hołoga również służył heroiczną
pomocą drugiemu człowiekowi, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim z całego serca za
pomoc.
Na szczególne wyróżnienie zasługują dziewczęta, które poświęciły cały swój wolny czas i
intensywnie zbierały dary oraz pakowały, układały i opisywały kartony i są to: Adrianna
Galus, Kinga Ginter, Natalia Kawa, Wiktoria Kowalczyk, Marta Kucz, Aleksandra
Przewoźna oraz koordynatorki po stronie szkoły mgr Agnieszka Elantkowska- Szymańska i
mgr inż. Lidia Dudek.

Dziękujemy!

Skip to content