Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Ubezpieczenie zdrowotne ucznia.

1 września 2021

Ubezpieczenie zdrowotne.

Rodzice posiadają możliwość dobrowolnego ubezpieczenia ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostałe informacje pod linkiem poniżej.

Strona ubezpieczyciela

Skip to content