Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Udział w konferencji we Wrocławiu i Poznaniu

24 stycznia 2023

Panie Lidia Dudek i Ania Jędrzejczak w dniach 14-15.12.2022r. wzięły udział w konferencji organizowanej przez Miedzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, której tematem były ,,Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży spedycyjno – logistycznej”. Podczas konferencji przedstawione zostały wypracowane modele staży uczniowskich. Omówione zostały warunki jakie muszą spełnić uczniowie, którzy prócz nauki w szkole mogą nauczyć się swojego zawodu w praktyce. W konferencji wzięli udział również specjaliści z branży z którymi uczestnicy omawiali kluczowe kompetencje uczniów i absolwentów, wymieniali się spostrzeżeniami i uwagami. 
Kolejna konferencja ,,W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” miała miejsce w Poznaniu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 16.12.2022r. składała się ona z dwóch części – wykładowej i warsztatowej. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w tych warsztatach posłużą nam do pracy z naszymi uczniami. 

Skip to content