Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie Narodowego Święta Dnia Żołnierzy Wyklętych

22 lutego 2016

Na terenie powiatu nowotomyskiego  Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Nie godząc się na narzucony Polsce system komunistyczny, uznawani byli za wrogów, określani mianem bandytów, więzieni i torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa PRL, często skrytobójczo mordowani. Stopniowo przywracana jest wśród społeczeństwa pamięć o tamtych wydarzeniach i ludziach z nimi związanych.

W dniu 22 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi gościliśmy Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  Płk lek. med. Jan Górski – żołnierz Armii Krajowej, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Wielkopolska i Zasłużony Obywatela dla Miasta Poznania . Pan Pułkownik, choć urodził się 15 kwietnia 1922 r. w Jagninie pod Sandomierzem, w powiecie opatowskim, jest poznaniakiem z wyboru. Swą żołnierską działalność rozpoczął jako młody człowiek. Po ukończeniu podchorążówki, w czasie wojny, był łącznikiem Komendy Obwodu Opatów. Schwytany przez bojówkę Armii Ludowej miał zostać rozstrzelany na mocy wyroku śmierci z 8 maja 1943 r. Mimo dokonanej egzekucji cudem udało się mu przeżyć własną śmierć i przedostać w bezpieczne miejsce, do swoich. Po zakończeniu leczenia został skierowany do partyzanckiego oddziału Barwy Białe w obwodzie Opatów. Podczas akcji „Burza” służył w V kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów. Okres walki partyzanckiej zwieńczył w roli dowódcy plutonu.

Po wojnie został uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa w 1945 i 1946 r., za przynależność do WIN-u. W tym czasie był kilkakrotnie aresztowany i zwalniany z aresztu. W 1946 r., podczas studiów na Akademii Handlowej w Poznaniu, z jego inicjatywy powstał Akademicki Legion Pracy. Zrzeszeni tam studenci odgruzowywali Poznań zniszczony w czasie działań wojennych.

Jan Górski ponownie został aresztowany w kwietniu 1949 roku z oskarżenia za współpracę z Armią Krajową. Otrzymał, już po raz drugi, najwyższy wymiar kary – karę śmierci, zmienioną później na dożywotnie więzienie. Po nadzwyczajnej rewizji i ponownym procesie został zwolniony w 1957 r. Dopiero Sąd Karny III RP wyrok nałożony na Jana Górskiego unieważnił. Po wyjściu z więzienia ukończył studia medyczne rozpoczęte w 1949 r. Został specjalistą II stopnia w zakresie chorób płucnych, odznaczonym za walkę z gruźlicą. Zawodowe losy kierowały Pana Pułkownika w różne części kraju, ostatecznie jednak wrócił do Poznania i tu się osiedlił. Pułkownik Jan Górski to wielki patriota, człowiek czynu, zaangażowany w przywrócenie pamięci o Armii Krajowej, o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego oraz o jego dziedzictwie. To dzięki takim ludziom możemy, mimo dewastującej świadomość narodową powojennej polityki, być dumni z dokonań Armii Krajowej. Pan Pułkownik jest współtwórcą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, który zawiązał się w 1989 roku, a od roku 2002 jest prezesem Związku. Poprzez swoją działalność stara się przywrócić Naszemu Regionowi należne miejsce na kartach historii i przypomnieć wszystkim o heroizmie Wielkopolan podczas trudnych lat okupacji. Jego prezesura to także walka o pomniki pamięci. W 2007 r., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, przy aktywnym udziale poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, oddany został Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Powstanie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armpii Krajowej jest pięknym darem społeczeństwa dla tych wszystkich, którzy za wolną Polskę przelewali krew.

 

Ponadto obecna była Pani kpt. Maria Krzyżańska –  w czasie okupacji była łączniczką. Obecnie jest wice- prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręgu Wielkopolska. Udziela się społecznie szerząc wśród młodych ludzi wiedzę na temat Żołnierzy AK. Współpracuje z licznymi  szkołami. Młodzież to jej pasja.

Z kolei prelegentami byli:

  1. Dr Rafał Reczek

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Urodził się w 1974 roku w Grodzisku Wielkopolskim. W roku 2000 ukończył studia na kierunku historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2006. Swoje kwalifikacje wykorzystuje jako autor i redaktor publikacji książkowych oraz autor i współautor artykułów z zakresu archiwistyki i historii dotyczącej najnowszych dziejów Polski. Uczestniczy w konferencjach naukowych podejmując zagadnienia poruszające problematykę prowadzonych przez niego badań. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach poruszających kwestie regionalne w okresie Polski ludowej, m.in. stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce oraz kształtowaniu się relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Wielkopolsce. W Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu pracuje od roku 2001.

 

  1. Mgr Rafał Kościański – NaczelnikOddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji
    Dokumentów IPN w Poznaniu
    , urodził się w 1977 roku w Kościanie. W roku 2001 ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego roku pracuje w pionie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, a od 2007 r. kieruje Oddziałowym Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Uczestnicy w pracach związanych z badaniem działalności organów bezpieczeństwa państwa w woj. poznańskim, przygotowując na ten temat artykuły  naukowe i popularno-naukowe

 

 

Spotkanie rozpoczęło tydzień z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
walczących w latach 1944-1963 o niepodległą niepodzielną Polskę.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa IPN „Polska Walczące”, którą można obejrzeć w ZSZiL im. dra K. Hołogi

 

 

W organizację tego wydarzenia w dniu 22 lutego 2016 r. zaangażowani byli:

– starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki

– dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr Rafał Reczek i pracownicy IPN

– ksiądz kanonik Władysław Kasprzak

– pracownicy starostwa powiatowego

– pracownicy i dyrektor NOKu Pani Beata Baran

– ze strony ZSZiL im. dra K. Hołogi: -Pani dyrektor Elżbieta Helwing, Katarzyna Sobiak-Utrata, Magdalena Bałuta, Lidia Dudek, Małgorzata Dzieżyc, Jolanta Adamczeska, Ewa Piątas, Magdalena Kościańska, Tomasz Kacper, Marcin Olekszy, Zdzisław Kościański, Piotr Kościański, uczniowie klas 1TL, 3TL, 3GW i pracownicy administracji i obsługi szkoły.

Skip to content