Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

24 kwietnia 2015

„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń?
Chciałbym wszystkie te chwile ocalić od zapomnienia…”
Tymi słowami chcielibyśmy pożegnać uczniów klas czwartych technikum logistycznego i technikum organizacji reklamy oraz klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, których uroczyste zakończenie szkoły odbyło się dnia 24 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. Dla wielu z nich lata spędzone w tej szkole były kolejnym nowym etapem w życiu. Etapem ciężkiej pracy, wielu sukcesów, a czasem również porażek. Dlatego w tej wyniosłej chwili każdemu z obecnych towarzyszyło wzruszenie i poniekąd smutek.
Pani Dyrektor w ciepłych słowach dokonała podsumowania czterech lat owocnej pracy uczniów, których rezultatów często byliśmy świadkami. Wychowawcy klas wraz z Panią Dyrektor dokonali uroczystego wręczenia świadectw. Tym, którzy w widoczny sposób odcisnęli swoją obecność w życiu naszego technikum podziękowano wręczając nagrody. Specjalne wyróżnienie „Złotego Absolwenta” otrzymał Michał Kwiatkowski z klasy IV TM/TOR ze średnią ocen 5,63 oraz Pani Paulina Haufa z klasy III LOB ze średnią ocen 4,90. Wyróżnienie także otrzymała uczennica Sandra Ruta z klasy IV TL ze średnią ocen 5,61, za wybitne osiągnięcia w nauce.
​Uczniowie otrzymali także podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w środowisku szkolnym oraz lokalnym. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu Pani Lucyna Kończal- Gnap w swoim przemówieniu podziękowała młodzieży za czteroletnią pracę wolontaryjną w Strefie Kolorów na rzecz najmłodszych czytelników uczniom klasy IV TM/TOR. Pani Dyrektor Elżbieta Helwing podziękowała młodzieży z klasy IV TL za napisanie wspaniałej książki. Pan Marcin Olekszy wyróżnił i podziękował sportowcom, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych na wszystkich szczeblach. Opiekun Samorządu Pani Agnieszka Elantkowska- Szymańska wyróżniła i podziękowała młodzieży, która zajmowała się pracą na rzecz Samorządu Szkolnego.
Uczniowie klas IV TL oraz IV TM/TOR przedstawili prezentacje multimedialne podsumowujące ich  4-letnią drogę szkolną przy której łza się w oku kręciła. Na koniec absolwent klasy IV TL Sebastian Bąk zagrał nam ostatni koncert. Na koniec dodamy, że z pewnością będzie nam Was wszystkich brakowało.
Wszystkiego dobrego i powodzenia w dorosłym życiu!!!

Skip to content