Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Uwaga!

26 października 2020

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do odwołania na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19

Skip to content