Kształcimy młodzież od 50 lat.

Historia szkoły

W strone tradycji

W strone tradycji

Do jednej z sal przeniesione zostały dokumenty martyrologii ludności ziemi nowotomyskiej w okresie drugiej wojny światowej, w tym materiały poświęcone pomordowanym mieszkańcom tej ziemi w dniu poprzedzającym wyzwolenie Nowego Tomyśla. Poprzednio znajdowały się one w Izbie Pamięci na pl. Chopina 14, która powstała w dniu 6 października 1976 r.

klasa

Zdzisława Kaczmarek
Ofiarom 26 stycznia 1945 r.
BYŁO ICH TYLKO OŚMIU

Niewielkie miasto i dzieje niedługie…
Zaledwie przez stulecie drugie
w historię Ojczyzny wrasta
pachnie chmielem i cierpką wikliną.
Nie ma tu już śladów Piasta
i nie krąży Jagiellonów cień,
ale są jeszcze powstańców groby
i ciąży ludziom w mroźny dzień
wspomnienie styczniowej żałoby.
Jest tu zwykła, szkolna izba
(latem cień lipy jej chłodzi)
zgodnie tu obok siadają
historii naszej uczniowie
i tamci
na zawsze młodzi
Ich było tylko ośmiu, ale przecież byli.
Kochali, pracowali, jak umieli tak żyli.
Dziś księżyc z herbowej łodzi wychyla się
i nazwiska wyczytuje z czarnej tablicy,
jak z dziennika nauczyciela.
(dziewiąta ofiara zmarła na skutek odniesionych ran)

Skip to content