Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

WYJŚCIA INTEGRACYJNE DO WIGWAMU DLA KLAS PIERWSZYCH

5 października 2017

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w połowie września odbyły się wyjścia integracyjne dla klas pierwszych.  Specyfika tych wycieczek pomaga naszej młodzieży lepiej się poznać oraz nawiązać bliższe relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami na gruncie pozaszkolnym. Ponadto wyjścia integracyjne wytwarzają poczucie wspólnoty i przynależności do społeczności klasowej i szkolnej.

W tym roku do wigwamu „Piramida”, wraz z wychowawcami, wybrały się nowe klasy pierwsze Technikum – I TL1 i I TL2 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia – I MW, I W, I FW i I SW.

Wychowawcy przygotowali dla swoich podopiecznych zabawy integracyjne. Nie zabrakło także tradycyjnego pieczenia kiełbasek przy ognisku,  wspólnych gier sportowych na świeżym powietrzu oraz spędzania miło czasu przy ulubionej muzyce.

Skip to content