Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@2020 PRZEZ TECHNIKUM

26 maja 2022

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 dobiegł do końca dla uczniów klas technikum logistycznego, mechatronicznego oraz reklamy. Temat nad którym pochylili się uczniowie nosił nazwę „Podziemne miasto 2077” i był wizją tego, co może nastąpić na skutek niewłaściwego traktowania przez ludzi zasobów naturalnych znajdujących się na Ziemi. Podsumowaniem projektu był zmontowany film oraz wykonana makieta, które prezentowały efekty pracy uczniów. Projekt ten został zaprezentowany przyszłym kandydatom naszej szkoły i ich rodzicom uczniów podczas organizowanych w naszej szkole „Drzwi Otwartych”. Uroczysta prezentacja projektu dla dyrekcji, nauczycieli szkoły przeprowadzona została dnia 06.05.2022 roku, dotychczas z efektami pracy uczniów zapoznali się uczniowie pięciu klas dniach 28.04.2022, 06.05.2022 roku. Projekt w formie filmu został przesłany na konkurs do ODN w Poznaniu. Po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu zostaną zaproszeni na jego prelekcję przedstawiciele Organu Prowadzącego szkołę oraz pozostali nauczyciele i uczniowie, którzy nie mieli do tej pory okazji, by go zobaczyć oraz zostanie zamieszczony na stronie szkoły. Opiekunem projektu była mgr inż. Lidia Dudek. Wszystkim uczniom, którzy brali udział w projekcie- gratulujemy.

Autor: mgr inż. Lidia Dudek

Skip to content