Kształcimy młodzież od 50 lat.

Zasady rekrutacji do technikum

Zasady rekrutacji do technikum

Zasady rekrutacji do technikum

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2  w Nowym Tomyślu. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Technikum w Nowym Tomyślu:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej,
  • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
  • 2 fotografie (podpisane),
  • kartę zdrowia ucznia
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Profil/
specjalność/
rozszerzenie
Informacja o profilu/kierunku kształcenia Języki obce Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
TECHNIK MECHATRONIK
fizyka/matematyka
BRAK NABORU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
TECHNIK REKLAMY
geografia/język obcy
Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych
i reklamowych oraz środków i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne technik reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa
język angielski
język niemiecki

geografia
język obcy

TECHNIK LOGISTYK
geografia/język obcy
Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie w obrębie transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. język angielski
język niemiecki
geografia
język obcy

Dokumenty należy złożyć w obwolutach foliowych.

Skip to content