Autor: Jolanta Adamczewska

Dnia Babci i Dziadka

Dnia 23 stycznia 2020 r. w Domu Dziennego Pobytu, działającego przy Ośrodku Opieki Społecznej w Nowym Tomyślu, odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci  i Dziadka. Organizatorami tej imprezy były wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej.

Z tej okazji, wolontariusze z „Naszego Motylego Wolontariatu” przygotowali dla seniorów słodkie upominki z ręcznie robionymi aniołami na szczęście.  Z wizyty „wnuczków z Hołogi” ucieszyli się zwłaszcza ci seniorzy, którzy niestety nie posiadają własnych wnucząt.
Wszyscy uczestnicy tego niezwykłego spotkania cieszyli się z miłej i ciepłej atmosfery oraz wspólnie doszli do wniosku, że sympatycznie byłoby widywać się częściej, nie tylko z okazji świąt. Nasze inicjatywy i nawiązana współpraca przyczyniły się bowiem do stworzenia wyjątkowej więzi międzypokoleniowej.

MIKOŁAJKI!

W dniu 6 grudnia 2019 obchodzono Mikołajki. Organizatorami tego dnia było Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką Iwony Knop i Jolanta Adamczewskiej. 
Jak co roku, głównym  celem tych działań stała się organizacja pomocy uczniom szkoły, którzy znaleźli  się w bardzo trudnej sytuacji losowej.
Sprzedaż domowego ciasta w specjalnie otwartej kawiarence, czy też wykonanie klasowych pamiątkowych zdjęć stanowiły  atrakcje tego dnia.
Jako znak solidarności, wszyscy uczniowie  założyli czerwone, mikołajkowe czapeczki.

                         Cała społeczność szkolna była w tym dniu Świętym Mikołajem!!!

Andrzejki

Andrzejki to doskonała okazja do zorganizowania nietuzinkowej lekcji wychowawczej, która jednocześnie będzie bawić, uczyć i integrować. Tradycyjne wróżby mogą być nie tylko rozrywką, lecz także punktem wyjścia do rozmowy na ważne tematy. Dlatego też 29 listopada 2019 roku  w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu szkolne koło wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat”, działający pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zorganizował Wieczór Andrzejkowy dla seniorów.

Wspólna zabawa upły­nęła bar­dzo szybko wśród wróżb i tańców. Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się, nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die. Nie mogło zabraknąć również lania wosku oraz ciasteczek z dobrą wróżbą. Wzajemna życz­li­wość, en­tu­zjazm i miła atmosfera pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­kazują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka oraz wrażliwości słu­żą­cej umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami. Spotkanie to było kontynuacją owocnej współpracy miedzy młodymi wolontariuszami a podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu.

Młodzież dzieciom

Dnia 8 października wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu, rozpoczęły cykl spotkań z podopiecznymi Przedszkola nr 4 im „Bolka i Lolka”, pod hasłem ”żyj zdrowo kolorowo”.
Spotkania te nie tylko mają bawić, ale także uczyć młodsze pokolenie, kształtowania właściwych nawyków i zachowań żywieniowych, podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej wśród dzieci, które mają wpływ na swoich rodziców.
Zainteresowanie przedszkolaków było bardzo duże, dlatego mamy nadzieję, że  nasza współpraca będzie kontynuowana.

POCZUJ RADOŚĆ Z POMAGANIA. OBCHODY DNIA PATRONA W NASZEJ SZKOLE

14 marca 2019 r. społeczność naszej szkoły po raz 13. obchodziła Dzień Patrona. Tegoroczna uroczystość była bardzo udana i dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć.

             Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, a homilię wygłosił ksiądz  Krzysztof Różański – postulator procesu beatyfikacyjnego Kazimierza Hołogi. Tematem czytania była modlitwa i właśnie z tej perspektywy ukazano życie naszego Patrona w kazaniu. Ksiądz Różański podkreślił, że codzienna modlitwa była dla doktora Hołogi „wielką bramą do wiary”, stanowiła oś jego życia i źródło siły do pracy. Z kolei ksiądz biskup pogratulował nam wyboru patrona o tak wielowymiarowej osobowości i związanego z Nowym Tomyślem.

            Druga część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Gośćmi naszej społeczności byli m.in. starosta  nowotomyski Andrzej Wilkoński, przedstawiciele duchowieństwa, członkowie rodziny Kazimierza Hołogi, rodzice uczniów. W swoim przemówieniu dyrektor Elżbieta Helwing podkreśliła, że kolejne roczniki uczniów – wspierane przez nauczycieli w poszukiwaniu własnej drogi życiowej – mogą szukać inspiracji w postawie doktora Kazimierza Hołogi, którą cechowały: odwaga życia, mądrość działania i nadzieja śmierci. Nasz patron postrzegał pomaganie drugiemu człowiekowi nie jako ofiarę, ale jako źródło szczęścia i ogromnej satysfakcji. Zainspirowało to nas do sformułowania hasła tegorocznych obchodów i zaproszenia siostry Augustyny Król jako Gościa Honorowego.

            Po odczytaniu adresów od rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. Antoniego Dębińskiego i ks. kard. Zenona Grocholewskiego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.    Następnie powitaliśmy na scenie siostrę Augustynę Król, dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Jest ona jedną z osiemnastu sióstr dominikanek, które prowadzą dom dla 56 chłopców w różnym wieku, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Podopieczni, którzy  już raz – z różnych powodów – stracili rodzinę i dom, tworzą z personelem niezwykłą wspólnotę, w której każdy jest kochany i akceptowany, w której mogą prowadzić zwyczajne życie. Siostry podbiły serca internautów publikując w sieci kilkunastosekundowy film, na którym dwie zakonnice drepczą po korytarzu jak pingwiny. To pomysłowe włączenie się w obchody Dnia Pingwina pozwoliło siostrom zebrać 5 mln złotych na wykończenie i wyposażenie nowego Domu Chłopaków oraz wyremontowanie części starego budynku, a maskotki-pingwiny stały się sympatycznym symbolem placówki. Siostra Augustyna w poruszający sposób opowiadała o podopiecznych – „Chłopakach” – w wieku od 2 do 65 lat. Szczerze i wyczerpująco odpowiadała na niełatwe pytania przygotowane wcześniej przez uczniów. Podkreślała, że w ostatecznym rozrachunku niepełnosprawni dają znacznie więcej niż biorą, zarażając otoczenie nieprawdopodobną radością i pogodą ducha.

            Przekazaliśmy na ręce Siostry Augustyny  dar  od nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły dla chłopców z Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, który pomoże  w organizacji „zielonej szkoły”. Pamiętaliśmy także o poznańskim Hospicjum Palium, z którym nasi wolontariusze współpracują od kilku lat. Koordynatorowi wolontariuszy – pani Barbarze Grochal – przekazaliśmy środki pielęgnacyjne dla pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową.

Niezapomnianym przeżyciem było dla wszystkich zgromadzonych obejrzenie występu pani Jolanty Mensfeld-Niziołek, która malowała piaskiem obrazy przedstawiające najważniejsze momenty z życia Kazimierza Hołogi.

Spotkanie zakończył niezwykły koncert zespołu składającego się z naszych uzdolnionych muzycznie uczniów: Lucyny Knop, Marty Pikuły, Kamili Stachowiak, Natalii Kulus, Zuzanny Woźniczki, Kamila Siudeja, Marcina Głodka, Mikołaja Bartkowiaka oraz nauczycieli – panów Tomasza Kaspra i Mateusza Wojcieszaka. Wykonali oni – w różnych konwencjach muzycznych – słynny utwór Bena E. Kinga „Stand by me”.

Obchody Dnia Patrona uświetniła także wystawa prac plastycznych Weroniki Laufer, uczennicy klasy IV Technikum Logistycznego,  zatytułowana „Sercem rysowane”.

Uroczysta akademia z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości

W tym roku przypada Stulecie Odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu generacji – odzyskaliśmy suwerenność. Z tej okazji 9 listopada br. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia.

W obchodach wzięli udział zaproszeni goście: starosta powiatu nowotomyskiego – Ireneusz Kozecki, Wojskowy Komendant Uzupełnień – podpułkownik Przemysław Bojarczuk, zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – młodszy aspirant Jakub Kłosowski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej – Lucyna Kończal-Gnap, dr Zdzisław Kościański oraz przedstawicielki rady rodziców – Anna Noculak i Agata Frąckowiak.

Uroczystość rozpoczęło – podobnie jak w większości szkół w Polsce – odśpiewanie wszystkich zwrotek polskiego hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani dyrektor – Elżbieta Helwing. Podkreśliła, że doświadczenia wielu pokoleń Polaków potwierdzają trafność słów Seneki, że Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Społeczność naszej szkoły, nie tylko od święta, ale także w codziennych działaniach, stara się kultywować pamięć o tych, którym zawdzięczamy własne państwo. O tych, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Świadomość, że rok 1918 nie oznaczał końca zmagań o wolność, sprawiła, że podczas akademii oddaliśmy cześć nie tylko bohaterom sprzed stu lat, ale także następnym pokoleniom Polaków, którzy heroicznie walczyli o wolną Polskę.

Młodzież opowiadała o ostatnim stuleciu ojczystej historii. Wprowadziła zebranych w stan patriotycznej zadumy, recytując wiersze i wykonując szereg utworów muzycznych, wśród których znalazły się pieśni legionowe, utwory Jacka Kaczmarskiego i wykonawców z Piwnicy pod Baranami.

Na koniec głos zabrał historyk – dr Zdzisław Kościański, który, w niezwykle ciekawy, barwny sposób przedstawił wybitnych Polaków z naszego regionu, którzy mieli ogromne zasługi w dziele odzyskania niepodległości.

Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II TL1 i II TL2 oraz nauczyciele: Jolanta Adamczewska, Małgorzata Dzieżyc, Agata Walczak i Tomasz Kasper.

 

 

 

Pomóż innym wygrać życie. Obchody Dnia Patrona

15 marca 2018 r., już po raz dwunasty, świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało „Pomóż innym wygrać życie”.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Patrona, której przewodniczył, reprezentujący abpa metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego, ks. dr Rafał Pajszczyk z Sądu Metropolitalnego. W swojej pięknej homilii podkreślił, że Kazimierz Hołoga jest wspaniałym wzorem do naśladowania, ponieważ, wśród wielu zalet, posiadał cnotę bezinteresowności. Ratując ludzkie życie, poświęcając się dla swoich pacjentów, nie zastanawiał się, co z tego będzie miał, jakie korzyści osiągnie. Pragnął jedynie pomagać potrzebującym, nawet kosztem własnego dobra. Źródłem takiej postawy był jego stosunek do Boga. Mówca zachęcał wszystkich, którzy podziwiają doktora Hołogę, aby naśladowali jego bezinteresowność. Przypomniał także zgromadzonym, że mają prawo do kultu prywatnego (to znaczy prywatne osoby mogą żywić nabożeństwo do doktora Hołogi, zwracać się do niego w trudnych sprawach). Podczas mszy św. pamiętaliśmy także o naszym koledze Sebastianie Adamczaku, który zginął tragicznie w wypadku.

Druga część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Po wystąpieniu Dyrektor Elżbiety Helwig, która powitała zebranych i przedstawiła Gościa Honorowego oraz reprezentowaną przez niego fundację, głos zabrali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Tadeusz Waczyński z Kuratorium Oświaty, dyrektor Delegatury w Lesznie. Obaj wyrazili uznanie dla pracy szkoły, odwołującej się w swoich działaniach do sylwetki Patrona. Dyrektor Waczyński podkreślił również zasługi dyrektor Elżbiety Helwing, która już 28 lat wzorowo kieruje placówką. Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych i przekazaniu sztandaru, grupa uczniów w ciekawy sposób przedstawiła życie i dokonania Kazimierza Hołogi.

Następnie powitaliśmy Gościa Honorowego. Psycholog i psychoonkolog Małgorzata Ciszewska-Korona jest członkiem zarządu Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj życie!, doskonale znanej w Polsce organizacji, która pomaga chorym na raka, zwłaszcza  kobietom. Fundacja skuteczne walczy o zmianę myślenia o chorobie nowotworowej i pokazuje, że rak nie musi oznaczać wyroku śmierci – można go pokonać lub żyć z nim jako chorobą przewlekłą przez wiele lat. Działacze Rak’n’Roll codziennie udowadniają chorym, że nowotwór nie musi odbierać im radości życia i atrakcyjnego wyglądu. Pomagają  przetrwać godnie trudny czas walki z chorobą, zaspokajając różnorodne potrzeby pacjentów i ich bliskich. Działań Fundacji jest bardzo wiele, na przykład: zbiórka pieniędzy na leczenie nierefundowane, opieka nad „Boskimi Matkami”, czyli chorymi na nowotwór kobietami w ciąży, wsparcie psychologiczne czy remonty poczekalni w poradniach onkologicznych. Najbardziej znana jest akcja Daj włos!, polegająca na przekazywaniu naturalnych włosów na peruki dla kobiet przechodzących chemioterapię. Fundacja udziela także wsparcia osobom, które pokonały chorobę, ale cały czas żyją w traumie, którą można porównać do zespołu stresu pourazowego u żołnierzy. Małgorzata Ciszewska-Korona opowiadała także o założycielce Rak’n’Roll – Magdzie Prokopowicz. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała jak ważna jest profilaktyka i kontrolowanie swojego organizmu. Nie ukrywała, że swojej pracy wykorzystuje także osobiste doświadczenia – sama dwukrotnie wygrała walkę z rakiem, a nowotwór zabrał jej ukochaną  matkę – lekarkę. Rozmowę z Gościem przeprowadziły Sara Przybylak i Aneta Norek, które przekazały także Fundacji dar od naszej społeczności. Pamiętaliśmy także o podopiecznych poznańskiego Hospicjum Palium. Szefowej wolontariatu w hospicjum – Barbarze Grochal – wręczyliśmy, zgodnie z wieloletnią tradycją, dar dla pacjentów ufundowany przez społeczność szkolną. W rym roku były to kremy przeciwodleżynowe.

Normą stało się promowanie w Dniu Patrona utalentowanych artystycznie uczniów. W tym roku swój dzień miał Kamil Siudej z Technikum Logistycznego uzdolniony muzyk i grafik. Wystąpił w kończącym uroczystości koncercie znanego zespołu ANN, wykonującego alternatywnego rocka. Kamil jest najmłodszym członkiem kapeli, gra na gitarze basowej. Następnie w siedzibie szkoły odbyła się wystawa jego grafik przedstawiających bohaterów kultury masowej, zatytułowana „Znani i lubiani”.

 

 

 

Logistyka Stawia na Technika

 

konferencja Logmeeting wlkp

organizowanej w ramach projektu Logistyka Stawia na Technika.

 

Konferencja odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu przy ulicy Estkowskiego 6 w dniu 08.12.2017r. (piątek).

Uczestniczyli w niej uczniowie klas I technikum logistycznego

Ramowy program konferencji :

09:00 – 09:15 – rozpoczęcie

09:15 – 10:00 – wykład „Relacje Pracownika i Pracodawcy” – Katarzyna Smyk Raben Logistics Polska sp. z o.o.

10:00 – 10:15 – przerwa

10:15 – 11:00 – warsztat cz.I „Plan rozwoju kariery:” – Katarzyna Smyk Raben Logistics Polska sp. z o.o.

11:00 – 11:15 – przerwa

11:15 – 12:00 – warsztat cz.II „Budowanie poczucia sensu w organizacji” – Katarzyna Smyk Raben Logistics Polska sp. z o.o.

12:00 – 12:15 – przerwa

12:15 – 13:00 – wykład „Etyka w biznesie” – Marta Szymborska GS1 Polska

13:00 – 13:15 – przerwa

13:15 – 14:00 – warsztat cz.I „Analiza kodeksów etyki firm z branży logistycznej” – Marta Szymborska GS1 Polska

14:00 – 14:15 – przerwa

14:15 – 15:00 – warsztat cz.II „Analiza kodeksów etyki firm z branży logistycznej” – Marta Szymborska GS1 Polska

 

Skip to content