Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Konferencja w Nowym Tomyślu „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”

18 lutego 2020

Konferencja w Nowym Tomyślu „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”


W dniu 18 lutego 2020 r. w  Nowym Tomyślu odbyła się konferencja popularno naukowa, którą  zorganizowały następujące instytucje: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Kolejna Strażacka Akademia Niepodległości nawiązywała do konferencji ubiegłorocznej stąd o dzisiejszej p.t.   „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920” mówiono , że jest ciekawym uzupełnieniem organizowanych w tym mieście od 2017 roku akademii niepodległości.  Wspomniana konferencja wpisuje się  w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia  przez powstańców Nowego Tomyśla organizowane przez WSPiA – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu. W spotkaniu wzięli udział  m.in:  Wicestarosta Nowotomyski – Marcin Brambor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  st. kpt. mgr Marek Kołdyk, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu Dariusz Kolanko, Redaktor  Naczelny Zeszytów Sierakowskich Jarosław Łożyński , Wiceprezes Związku Oficjów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -Maciej Myczka, dyrektorzy szkół średnich Elżbieta Helwing i Ireneusz Rajman. Ponadto konferencji przysłuchiwali się licznie przybyli słuchacze UTW w Nowym Tomyślu oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu.

            Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Członek Prezydium TPPW – Zdzisław Kościański oraz Prezesi kół TPPW: Maksymilian  Michalczak,  Małgorzata Dudek, Ryszard Tratwal.

            Referaty przedstawili pracownicy naukowi  Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach. Natomiast akcenty nowotomyskie nakreślił  przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego( mgr Dariusz Falecki – „Udział strażaków w powstaniach śląskich i plebiscycie oraz w wydarzeniach na Pomorzu Wiślanym, Warmii i Mazurach w 1919 roku”;  dr Paweł Karol Gąsiorczyk – „Strażacy byłego zaboru austriackiego w walce o ustalenie granic Polski w 1919 roku.”; mgr Danuta Janakiewicz-Oleksy – „Reakcje Polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony kresów wschodnich.”;  mgr Hubert Koler „Wielkopolskie pożarnictwo w latach 1919 – 1920”; dr Zdzisław Kościański „Nowotomyślanie w walkach o granice w latach 1919-1920”). Podsumowania wydarzenia dokonał główny organizator Akademii Niepodległości –  dyr. Oddziału IPN w Poznaniudr hab. Rafał Reczek, który zaprosił na kolejną Akademię Niepodległości 25 lutego 2020 roku oraz wyraził kolejne zaproszenie dla prelegentów  na Strażacką Akademię Niepodległości w przyszłym roku. 

http://cmp-muzeum.pl/aktualnosci/cmp-na-konferencji-naukowej-w-nowym-tomyslu/https://powiatnowotomyski.pl/PL/200/2302/Straze_Pozarne_w_walce_o_granice_w_latach_1919-1920/k/
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/87816,Konferencja-Straze-Pozarne-w-walce-o-granice-w-latach-1919-1920-Nowy-Tomysl-18-l.html
Skip to content