Samorząd szkolny

Kształcimy młodzież od 50 lat.

wstecz


Zobacz także:

Artur Tritt – przewodniczący

Natalia Marcinkowska – skarbnik

Lena Kucera – zastępca przewodniczącego

Jako Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu  mamy za zadanie kształtować twórczą atmosferę szkoły, sprzyjającą działaniom zespołowym i poszerzać zainteresowania uczniów. Integrujemy społeczność uczniowską, a także pozwalamy jej na aktywne włączenie się do realizacji założeń planu wychowawczego szkoły. We współpracy z wychowawcami klas i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły organizujemy działalność kulturalno – oświatową,  a także rozrywkową. Podejmujemy różnorakie inicjatywy w zakresie wewnętrznej organizacji życia szkolnego, a także dbamy o dobre imię szkoły, kultywowanie jej tradycji i reprezentowanie jej w kontaktach pozaszkolnych. Nasza działalność przejawia się w organizacji różnorakich imprez okolicznościowych, związanych ze świętami szkolnymi bądź państwowymi. Są to m. in. obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona, Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Poza tym angażujemy się w obchody Świąt Bożego Narodzenia. Organizujemy również Muzyczne Piątki,  Pocztę Walentynkową, Dzień Pączka, Konkurs Klas z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Polskie Dziady, a także pomagamy przy Dniu Sportu, Drzwiach Otwartych, Targach Edukacyjnych i w akcji Sprzątanie Świata. Ponadto do naszych zadań należy przygotowanie wyborów do nowego Samorządu, organizacja konkursów plastycznych, przygotowywanie życzeń, dekoracji i upominków okolicznościowych, a także plakatów informacyjnych. Dbamy również o gazetki na korytarzach i aktywnie włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne, na przykład akcja DKMS, WOŚP, Mikołajkowa Kawiarenka Charytatywna, zbiórki dla potrzebujących.

Udzielamy się również, pomagając w organizacji konkursów na skalę powiatową – Powiatowe Potyczki Językowe. Naszą główną misją jest jednak przede wszystkim pośredniczenie między uczniami a nauczycielami i dyrekcją, aby zapewnić przyjazną atmosferę i politykę szkoły skupiającą się na dobru naszych koleżanek i kolegów.

Wieloletnim opiekunem Samorządu Szkoły  jest pan Piotr Kościański.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content