Tag: laureat konkursu

Sukces Dawida Ciembki – ucznia ZSZiL im. dra K. Hołogi

Historia Żołnierzy Wyklętych nie jest tylko historią Polski, jest także historią regionalną. Zaznajomienie uczniów z tymi faktami wytwarza poczucie więzi z tradycją, pozwala na kształtowanie uczuć patriotycznych. Uczestnictwo w konkursie pomogło w nabywaniu umiejętności samokształcenia i samowychowania.

Jury I etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu o  Żołnierzach Wyklętych
(rejonu trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego)  przyznało nagrodę III – cią  za pracę literacką –  uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych  i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – Dawidowi Ciembce. Został on także wyróżniony srebrnym Krzyżem Narodowych Sił Zbrojnych.

Laureat brał udział w wręczeniu nagród w I etapie konkursu, które odbyło się 1 marca 2015 roku w Poznaniu w sali Śniadeckich Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach poznańskich obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dodajmy, że praca Dawida Ciembki została także zakwalifikowana do II etapu  konkursu w Lublinie, gdzie autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do wyjazdu autokarowego na Kresy.

Szeroko wachlarz problematyki konkursu dostarczył treści humanistycznych i wzorców etycznych. Pozwolił na ujawnienie możliwości twórczych ucznia.

 

Skip to content