Autor: admin

Gimnazjalisto- ważna informacja- elektroniczny nabór do szkół ponagimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści.

Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl/Kandydat będziecie mogli poznać szczegółową ofertę naszej szkoły oraz wypełnić wniosek o przyjęcie do niej oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Udostępnienie systemu nastąpi od dnia 06.05.2015 r. (rejestracja od 11.05.2015 r.). Szczegółowa informacja dostępna będzie również na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu www.powiatnowotomyski.pl

Etapy założenia konta:

  1. Załóż konto na stronie www.powiatnowotomyski.edu.com.pl./Kandydat
  2. Aby zgłosić kandydaturę należy uzupełnić dane wymagane w kolejnych krokach:
  1. informacje – należy podać informacje o swoim gimnazjum oraz preferowanych językach obcych
  2. dane osobowe
  3. dane rodziców
  4. preferencje – wybór preferencji jest kluczowym momentem rejestracji. Pamiętaj, że możesz wybrać co najwyżej 3 szkoły, ale dowolną liczbę oddziałów. Należy wybrać co najmniej jedną preferencje. Uporządkuj oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
  5. wydrukuj wniosek

 

WYDRUKOWANE I PODPISANE PODANIE PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NALEŻY DOPSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA 02 CZERWCA 2015 ROKU DO GODZINY 15:00

 

Harmonogram rekrutacji

L.p. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.   11.05.2015  02.06.2015 15:00
2 Wybór preferencji przez kandydatów.
3 Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
4 Ewentualna zmiana preferencji kandydatów. 11.06.2015 24.06.2015 15:00
5 Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru. 26.06.2015     30.06.2015 15:00
6 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.
7 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (zapoznanie się z wynikami naboru). 03.07.2015 13:00
8 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 03.07.201513:00 07.07.201513:00
9 Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 08.07.2015 13:00
10 Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 09.07.2015 08:00 28.08.2015 14:00
11 Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej. 28.08.201515:00

 

 

 

O doktorze Hołodze w Radiu Emaus

We wtorek, 21 kwietnia na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była audycja poświęcona pracy z Patronem w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi oraz sukcesie jej ucznia w konkursie o „Żołnierzach Wyklętych”.  Z dyrektor Elżbietą Helwing, nauczycielem dr Zdzisławem Kościańskim i Dawidem Ciembką – uczniem klasy 4 TL, rozmawiała redaktor Maria Łączkowska.

Dyrektor Elżbieta Helwing przedstawiła pracę placówki z Patronem Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi. Doktor Kazimierz Hołoga (1913-1958) jest  wzorem w pracy wychowawczej szkoły. Jego sylwetka szczególnie pomaga w uwrażliwianiu wychowanków na potrzeby drugiego człowieka. Na ziemi nowotomyskiej dr K. Hołoga dał się poznać jako znakomity lekarz, doskonały chirurg, a przede wszystkim wspaniały człowiek. O jego wielkości decydowały wartości duchowe, nieskazitelny charakter oraz wysoka etyka lekarska. Stąd na Jego płycie nagrobnej napisano: PRZESZEDŁ PRZEZ ŻYCIE DOBRZE CZYNIĄC.

Na antenie Radia Emaus dr Zdzisław Kościański i Dawid Ciembka podzielili się swoimi wrażeniami z uroczystego podsumowania etapu ogólnopolskiego IV edycji  Konkursu „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”, które  odbyło się 30 marca w Trybunale Koronnym w Lublinie.

1

FOT. Arch. „emaus_0”

Materiał: dr Zdzisław Kościański

Sukces Dawida Ciembki – ucznia ZSZiL im. dra K. Hołogi

Historia Żołnierzy Wyklętych nie jest tylko historią Polski, jest także historią regionalną. Zaznajomienie uczniów z tymi faktami wytwarza poczucie więzi z tradycją, pozwala na kształtowanie uczuć patriotycznych. Uczestnictwo w konkursie pomogło w nabywaniu umiejętności samokształcenia i samowychowania.

Jury I etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu o  Żołnierzach Wyklętych
(rejonu trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego)  przyznało nagrodę III – cią  za pracę literacką –  uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych  i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – Dawidowi Ciembce. Został on także wyróżniony srebrnym Krzyżem Narodowych Sił Zbrojnych.

Laureat brał udział w wręczeniu nagród w I etapie konkursu, które odbyło się 1 marca 2015 roku w Poznaniu w sali Śniadeckich Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach poznańskich obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dodajmy, że praca Dawida Ciembki została także zakwalifikowana do II etapu  konkursu w Lublinie, gdzie autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do wyjazdu autokarowego na Kresy.

Szeroko wachlarz problematyki konkursu dostarczył treści humanistycznych i wzorców etycznych. Pozwolił na ujawnienie możliwości twórczych ucznia.

 

Katyń… ocalić od zapomnienia

 

13 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się, po raz kolejny, w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o polskich oficerach zamordowanych w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Miednoje i Ostaszkowie.
Grupa uczniów zaangażowanych w realizację projektu przedstawiła wydarzenia historyczne, które doprowadziły do tej nieludzkiej zbrodni. Młodzież i nauczyciele wysłuchali także poruszających utworów poetyckich poświęconych temu dramatowi. Pokazano także fragmenty filmów dokumentalnych z ekshumacji ofiar. Zgodnie
z założeniami programu przypomniano sylwetkę porucznika Franciszka Jandego, pochodzącego z Nowego Tomyśla oficera i instruktora pożarnictwa, który stracił młode życie w imię miłości do ojczyzny.
Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele młodzieży złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod „Dębem Pamięci” i okolicznościowa tablicą upamiętniającą Franciszka Jandego.
Opiekunkami programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia” są nauczycielki J. Adamczewska i M. Dzieżyc.

Nasi wolontariusze biją rekordy!

W piątek 20 marca br. uczniowie ze szkolnego koła wolontariatu, uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Motyli Wolontariat działający przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Celem zebranych wolontariuszy było, jak zwykle, malowanie motyli. Przedsięwzięcie, zorganizowane zostało na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich i miało na celu uwrażliwienie ludzi na los dzieci osieroconych pacjentów hospicjum.
Frekwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W imprezie uczestniczyło 815 uczniów z przedszkoli, podstawówek, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych. Ustanowiono dwa rekordy Polski : najwięcej osób malujących motyle jednocześnie oraz najwięcej motyli namalowanych w ciągu godziny.
Działania szkolnego Koła Wolontariatu są ściśle powiązane z sylwetką naszego patrona – doktora Kazimierza Hołogi – charyzmatycznego lekarza i społecznika, którego dokonania najpełniej wyrażają słowa „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc”.Zgodnie z misją naszej szkoły staramy się pokazywać  uczniom, że „życie nie po to tylko jest, by brać…i aby żyć siebie samego trzeba dać”.
W akcji udział wzięli uczniowie: Joanna Lewandowska, Sylwia Manyś, Renata Gromek, Milena Gawłowska, SylwiaGrocholewska, Dominika Tomińska, Weronika Nyga, Weronika Oliwa, Klaudia Fertig, Patrycja Osińska, Alicja Garczarek, Patrycja Koga, Daria Rusiniak, Kinga Prętka, Kinga Uryzaj, Emilia Nowicka, Anna Bąbelek, Łukasz Dzięcioł pod opieką nauczycielek Ewy Rękoś, Jolanty Adamczewskiej i Iwony Knop.

Zawodowy zawrót głowy

19 marca 2015 roku zostały zorganizowane w naszej szkole warsztaty „ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY”,  szkoła (nauczyciele oraz uczniowie) zaprezentowała przyszłym absolwentom gimnazjów możliwości,  jakie daje nauka w naszej szkole. Warsztaty prowadziły klasy technikum logistycznego, mechatronicznego i organizacji reklamy, obsługi turystycznej oraz klasy zawodowe takie jak mechanicy, kucharze i  fryzjerzy, sprzedawcy.
Wszystkie warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszą częścią były prezentacje multimedialne: Logistyka wokół nas, Organizacja reklamy w sztuce, Projektowanie graficzne w reklamie, Z mechatroniką za pan brat, Turystyczna wyprawa tylko dla Ciebie, Kok, lok i nie tylko w salonie fryzjerskim, 1 danie, 2 danie zapraszamy drogie panie, Auto- motor prosta sprawa w mig mechanik to naprawia, Sprzedaj swoje pasje- projektowanie kartek okolicznościowych i oryginalne pakowanie prezentów, Zawodowy mix, gdzie prezentowano uczniom zawody wielobranzowe.
Druga część warsztatów, składała z zajęć praktycznych. Uczniowie wykonując ćwiczenia mogli poznać na czym polegają prace magazynowe, a także nauczyć się podstaw gospodarki zapasami w zawodzie logistyka, przenieś się w świat sztuki malując prace, planując podróż wokół kuli ziemskiej, przygotowując potrawy, tworząc fryzury, naprawiając auta, sterując robotami oraz tworząc i pakując prezenty i towary sklepowe.
Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów, którzy brali bardzo chętnie w zajęciach  czynny udział. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie bardzo serdecznie dziękują gimnazjalistom za przybycie i zapraszamy do rozwijania własnych pasji zawodowych.

Finał wojewódzki „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

22Uczniowie drugiej klasy technikum logistycznego
z Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Krystian Kraszewski i Jakub Wachowiak  10.03.2015 r. pod opieką mgr Piotr Kościańskiego wzięli udział finale wojewódzkim „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
Ciekawa formuła finału i dodatkowe atrakcję -zwiedzanie Poznania
z przewodnikiem oraz tramwajowa wycieczka historyczną „bimbą” pozytywnie wpływają na przyswajanie ciekawej historii Polski.

11

Skip to content