Tag: Obchody

Obchody Święta Niepodległości

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”- te słowa Jana Pawła II przyświecały organizatorom tegorocznych  obchodów Święta Niepodległości                w naszej szkole.

Zaproszenie społeczności szkolnej przyjął pan Wawrzyniec Wierzejewski, przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, który pochodzi z patriotycznej rodziny Wierzejewskich. Jest  krewnym Wincentego  ( skauta, powstańca, żołnierza  i  artysty) oraz Jana ( skauta, powstańca, drukarza i wydawcy). Obaj bracia, Wielkopolanie, których młodość przypadła na czasy zniewolenia, mają ogromne zasługi w walce o niepodległość. Nasz Gość ciekawie opowiedział o ich drodze życiowej, która zapewniła im trwałe miejsce na kartach narodowej historii.. Poruszył także mało znany, ale niezwykle frapujący temat – wielkie zasługi ruchu skautowego w walce o wolość naszej ojczyzny.

Nauczyciel historii, pan mgr Piotr Kościański, wygłosił interesujący wykład poświęcony drodze naszego kraju do niepodległości. Jego wystąpienie było bogato zilustrowane fotografiami i animacjami, dzięki którym było bardzo ciekawe i przystępne, nawet dla tych uczniów, dla których historia jest piętą achillesową.

Jak zwykle nie zawiódł chor szkolny, który uświetnił obchody wiązanką pieśni legionowych. Uroczystość przygotowały Jolanta Adamczewska i Małgorzata Dzieżyc.

Skip to content