Tag: Olimpiada

Powiatowy Etap Olimpiady Konsumenckiej

Dnia 20 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Etap Olimpiady Konsumenckiej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu prawa konsumenckiego, dochodzenia roszczeń, ubezpieczeń,  polubownych sądów konsumenckich. Szkołę reprezentowały Sara Przybylak i Aneta Norek z klasy III TOR, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce . Wezmą  one udział w etapie wojewódzkim  Olimpiady w Poznaniu 5 kwietnia.

Skip to content