Tag: Patron

Taki Patron zobowiązuje

Od 2006 roku Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych nosi imię Kazimierza Hołogi. Wybór tego niezwykłego człowieka, charyzmatycznego lekarza i społecznika, od niedawna Sługi Bożego, był głęboko przemyślany. Poprzedziły go dyskusje nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszystkim członkom szkolnej społeczności zależało na tym, aby patron stanowił czytelny wzór, do którego będzie można się odwoływać w pracy wychowawczej. Doktor Hołoga, który wśród rozlicznych zalet posiadał tę najważniejszą – kochał ludzi, bez względu na to, jacy i kim byli – był idealnym kandydatem.

Po wyborze powołano zespół nauczycieli i uczniów, którego zadaniem było przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole i obchodów Dnia Patrona. Zespół, w którym działają kolejne roczniki młodzieży, istnieje do dziś i ma wiele obowiązków. Taki Patron zobowiązuje…

Szkoła nawiązała serdeczne relacje z żoną Kazimierza Hołogi – Marią, z wnuczką Sabiną Kozłowską i innymi członkami Jego rodziny. Maria Hołogowa, mimo sędziwego wieku, była gościem uroczystości nadania imienia szkole. W jej mieszkaniu w Lublinie gościli przedstawiciele społeczności szkolnej z dyrektor Elżbietą Helwing, ksiądz proboszcz kanonik Władysław Kasprzak, ksiądz Tomasz Buliński i burmistrz Henryk Helwing. Żona doktora Hołogi podarowała szkole bezcenne pamiątki po Nim – dokumenty, fotografie, notatki, książki, przyrządy medyczne, kitel itp. Po konserwacji stały się one częścią pokaźnych zbiorów poświęconych patronowi. Niektóre eksponaty są prezentowane na stałej ekspozycji, która znajduje się na parterze siedziby szkoły. Powstało także, profesjonalnie opracowane i nieustannie wzbogacane, „Archiwum Kazimierza Hołogi”, z którego korzystali m.in. twórcy filmu dokumentalnego poświęconego Doktorowi.

Z ogromnym zaangażowaniem przygotowywane są obchody Dnia Patrona, podczas których uczniowie spotykają się z osobami, które mają coś ważnego do powiedzenia i których dokonania korespondują z działalnością Kazimierza Hołogi. Szkoła gościła m.in. o. Karola Meissnera, bpa Antoniego Długosza, piosenkarkę Eleni, dr Wandę Półtawską, nieodżałowaną dr Wandę Błeńską, prof. Witolda Matwiejczyka z KUL-u, prof. Jacka Łuczaka. Wyjątkowy charakter miało spotkanie młodzieży ze współpracownikami doktora Hołogi – doktorem Jerzym Muszyńskim i pielęgniarzem Romanem Misiem. Co roku życzenia z okazji obchodów Dnia Patrona przesyła kardynał Zenon Grocholewski, który także był gościem placówki. Szkoła została także laureatem konkursu dziennikarskiego im. Romy Brzezińskiej „Znak Dobra” organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich i redakcję Głosu Wielkopolskiego pod honorowym patronatem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Elżbieta Helwing, jako dyrektor nagrodzonej za czynione dobro placówki, odebrała nagrodę i pamiątkowy dyplom z następującym uzasadnieniem kapituły: „ Dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za popularyzowanie postaci wybitnego lekarza w lokalnej społeczności poprzez organizowanie co roku Dni Patrona, spotkania z interesującymi gośćmi, zbieranie pamiątek i wspomnień o dr. Hołodze.”

Staraniem społeczności szkolnej przygotowano dwie publikacje poświęcone Kazimierzowi Hołodze. Znalazły się w nich między innymi świadectwa osób, które miały zaszczyt znać Doktora. Wielu z tych osób nie ma już wśród nas. Wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zorganizowano wystawę „Kazimierz Hołoga – zwyczajna świętość”, na której mieszkańcy Nowego Tomyśla mogli obejrzeć zdjęcia, dokumenty i pamiątki po doktorze.

Zamiłowanie doktora Hołogi do sportu i spore sukcesy, jakie odnosił w młodości na tym polu są powszechnie znane. Dlatego co roku organizowany jest w szkole Turniej Piłki Nożnej o puchar Kazimierza Hołogi. Biorą w nim udział uczniowie z wszystkich klas.

Formą uczczenia patrona, a przede wszystkim doskonałą szkołą empatii i wrażliwości jest prężnie działający młodzieżowy wolontariat. Uczniowie podejmują działania na rzecz chorych z poznańskiego Hospicjum Palium, nowotomyskiego szpitala oraz pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w naszym mieście.

Należy podkreślić, że w realizacji powyższych działań wspiera szkołę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i inne uczelnie, które objęły szkołę patronatem.

Małgorzata Dzieżyc

Skip to content