Tag: praktyki

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

25 marca 2015r. 89 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XII edycji „Dnia przedsiębiorczości”. Każdy z nich odbył pod okiem konsultanta kilkugodzinne praktyki na przydzielonym stanowisku.

Ten ogólnopolski program edukacyjny organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczniowie biorąc w nim udział mają możliwość poznania specyfiki wybranego zawodu, zdobycia wiedzy o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach, zauważyć i zrozumieć związki między wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

Szkolni koordynatorzy programu, Magdalena Bałuta i Ewa Rękoś, kierują szczególne podziękowania do 38 instytucji i firm , które przystąpiły do programu

i zorganizowały praktyki oraz do wszystkich konsultantów, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.

Uczniowie odbyli praktyki w urzędach, instytucjach i firmach m.in. Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Powiatowa Komenda Policji, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Phoenix Contact Wielkopolska, Szpital Powiatowy.

Skip to content