Tag: przeszczep

Przeszczepy ratują życie

„Nikt nie ma większej miłości

Od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje

Za przyjaciół swoich.”

                                                                                                            Ewangelia wg św. Jana (15,13)

 

 

Dnia 27 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z panią Hanną Ciembka ze Stowarzyszenia „ Życie po przeszczepie”, które od ponad dekady działa na rzecz integracji środowiska biorców narządów i zrzesza pacjentów po przeszczepie wszystkich narządów. Od sześciu lat stowarzyszenie to realizuje ogólnopolskie programy informacyjne i edukacyjne promujące wśród Polaków wiedzę na temat dawstwa narządów i transplantacji jako metody leczenia osób ze schyłkowa niewydolnością narządów. Spotkanie to miało na celu ukazanie społeczności szkolnej jak ważna jest wiedza na temat przeszczepów i rozpropagowanie tej idei w społeczeństwie.

Zdecydowana większość narządów do przeszczepienia pochodzi od ludzi, którzy doznali poważnego uszkodzenia mózgu i przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Uszkodzenie mózgu, niszczy przede wszystkim ośrodek oddechowy. Bez niego możemy samodzielnie oddychać. Narządy, w szczególności serce i płuca, bardzo szybko zostają uszkodzone bez dostępu do tlenu. Maszyna zwana respiratorem pozwala na dostarczanie tlenu do krążącej krwi pomimo braku własnego oddechu.

Decyzja o pobraniu narządów jest rozważana jedynie po wyczerpaniu wszystkich możliwości leczenia i stwierdzeniu śmierci mózgu przez niezależny zespół lekarzy.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami lekarze mogą pobrać narządy i tkanki od każdego zmarłego, który za życia nie wyraził sprzeciwu. Zgoda rodziny nie jest wymagana. Lekarze zawsze jednak rozmawiają o pobraniu narządów z najbliższymi zmarłego. Jego rodzina nie jest jednak pytana o zgodę na przeszczep, lecz o to, jaka w tej sprawie była wola zmarłego.

Liczba osób oczekujących na przeszczep systematycznie rośnie w Polsce, Europie i na świecie. Spowodowane jest to starzeniem się społeczeństw. Nowe osiągnięcia medycyny pozwalają na zaproponowanie leczenia przeszczepem większej ilości osób.

Prawdopodobnie masz większą szansę

na bycie biorcą niż dawcą narządów!!!

 

Skip to content