Tag: Szpik

Chcemy rozdawać życie!

Co roku ok. 3 500 osób dorosłych i dzieci choruje na białaczki i inne nowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego.

Na świecie swój szpik oddało już około 9 000 dawców niespokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. Niektórzy oddawali swój szpik wielokrotnie, co nie ma negatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i przyszłość, a podarowanie drugiej osobie tak bezcennego daru, jakim jest życie, to niezwykłe doświadczenie wzbogacające każdego z nas.

W praktyce jedynie co czwarty chory może otrzymać szpik od dawcy spokrewnionego, dlatego tak ważna jest alternatywa, którą daje Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Im więcej chętnych, by zostać potencjalnym dawcą szpiku (przebadanym i zarejestrowanym w banku dawców), tym większa szansa na ocalenie czyjegoś życia.

Dlatego podejmowane są inicjatywy, które mają na celu zwiększyć świadomość ludzi i nakłonić ich do podzielenia się darem życia z potrzebującymi poprzez wpisanie do Rejestru Dawców Szpiku.

Stąd też nasz liczny udział w zorganizowanej akcji  z przedstawicielami Ośrodka Dawców Szpiku ,,Madigen” w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Spotkanie odbyło się w dniu 20 października               i zostało poświęcone idei oddawania komórek macierzystych.  Ośrodek ten  współpracuje                     z Fundacją Przeciw Leukemii, która bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi, popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Wszystkie informacje jakie zostały nam przekazane oraz ogromna chęć niesienia bezinteresownej pomocy  wpłynęły na to, że w dniu 22.10.2015r. aż 30 naszych uczniów zgłosiło się do punktu pobrań próbek  krwi.

Mamy nadzieję, ze takimi postawami zachęcimy innych, gdyż warto pomagać.

 

Skip to content