Tag: wyjścia integracyjne

WYJŚCIA INTEGRACYJNE DO WIGWAMU DLA KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, pod koniec września odbyły się, wyjścia integracyjne dla klas pierwszych. Specyfika tych wycieczek pomaga naszej młodzieży lepiej się poznać oraz nawiązać bliższe relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami na gruncie pozaszkolnym. Ponadto wyjścia integracyjne wytwarzają poczucie wspólnoty i przynależności do społeczności klasowej i szkolnej.
W tym roku do wigwamów, wraz z wychowawcami, wybrały się nowe klasy technikum oraz klasy zawodowe. Wychowawcy przygotowali dla swoich podopiecznych różne zabawy integracyjne. Nie zabrakło także tradycyjnego pieczenia kiełbasek przy ognisku, gier zespołowych na powietrzu oraz tańca przy muzyce.

Skip to content