Autor: Małgorzata Dzieżyc

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ZS nr 2

5 marca 2020 r. w Zespole Szkół nr 2  im. dra Kazimierza Hołogi w  Nowym Tomyślu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy – poświęconej „Żołnierzom Wyklętym” pt. Zaklęte karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944-1956”, przy udziale  dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Poznaniu dra hab. Rafała Reczka.  Wystawa będzie eksponowana na górnym korytarzu szkoły do 30 marca b.r..

Następnie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu spotkanie młodzieży z Januszem Niemcem syna mjra Antoniego „Żubryda”, dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, który opowiedział  historie swojego ojca Antoniego Żubryda ps. „ZUCH” oraz swoje losy z nim związane. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół  nr 2 i. dra Kazimierza Hołogi oraz I Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu.

Janusz Niemiec, właśc. Janusz Żubryd (ur. 22 października 1941 w Sanoku) – inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny, syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jako dziecko dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej”.Oddział Żubryda był najaktywniejszym polskim zgrupowaniem antykomunistycznej partyzantki w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Poparcie udzielane mu przez miejscową ludność dobitnie pokazuje, po czyjej stronie stały wówczas sympatie bieszczadzkich Polaków. W 2008 roku Janusz Niemiec, syn Antoniego Żubryda ps. „ZUCH” legendarnego dowódcy oddziału NSZ, spotkał mordercę swoich rodziców Jerzego Vaulina, który w 1946 roku zamordował z polecenia UB Antoniego i Janinę Żubryd strzałem w tył głowy. Na pytanie syna Żybrydów, dlaczego zabił mu także matkę, Vaulin odpowiedział: „czy w związku ze śmiercią rodziców otrzymał Pan od państwa odszkodowanie, bo jeśli tak, to powinien Pan być mi wdzięczny i mi podziękować”. Vaulin nigdy nie odpowiedział za swoją zbrodnię, jak sam mówił „nie czuje pokuty, jest to moje największe bojowe przeżycie, zakończone zwycięstwem”.

Po raz kolejny ogłoszono powiatowy konkurs plastyczny „Niezłomni w drodze do Niepodległości Polski w roku 1920”, który ma na celu przedstawienie  sylwetek żołnierzy wyklętych i żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Uroczyste zakończenie tego przedsięwzięcia zaplanowano na drugą połowę maja 2020 r. 

Wystawa „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956” w ZS nr 2

Wystawa „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956” – Nowy Tomyśl, 02-30 marca 2020

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Zespół Szkół nr 2 im dra K. Hołogi zapraszają na wystawę „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944-1956”.

Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956. Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia, upowszechniane przez propagandę komunistyczną, mające doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenia tego propagandowego hasła z prezentowanym na panelach wystawienniczych materiałem dodatkowo podkreśla dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej.

Nowy Tomyśl, Zespół Szkół nr 2, Os Północ 37, górny korytarz.
Ekspozycja będzie prezentowana do 30 marca 2020 r.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wykłady prof. Marka Figury w ramach Akademii Niepodległości – Nowy Tomyśl, 25 lutego 2020

25 lutego 2020 roku w Auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości. Prof. Marek Figura wygłosił wykłady „Przeciwko »czerwonej« bez »białej« Rosji” oraz „Renegaci (F. Dzierżyński, J. Marchlewski) i sojusznicy (S. Petlura, B. Sawinkow)”.
„Akademia Niepodległości” to ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej zaplanowany na lata 2018-2021, którego inauguracja następuje w całej Polsce w grudniu 2017 roku. Wykłady w Nowym Tomyślu współorganizują Zespół Szkół nr.2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu.

Konferencja w Nowym Tomyślu „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”

Konferencja w Nowym Tomyślu „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”


W dniu 18 lutego 2020 r. w  Nowym Tomyślu odbyła się konferencja popularno naukowa, którą  zorganizowały następujące instytucje: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Kolejna Strażacka Akademia Niepodległości nawiązywała do konferencji ubiegłorocznej stąd o dzisiejszej p.t.   „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920” mówiono , że jest ciekawym uzupełnieniem organizowanych w tym mieście od 2017 roku akademii niepodległości.  Wspomniana konferencja wpisuje się  w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia  przez powstańców Nowego Tomyśla organizowane przez WSPiA – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu. W spotkaniu wzięli udział  m.in:  Wicestarosta Nowotomyski – Marcin Brambor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  st. kpt. mgr Marek Kołdyk, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu Dariusz Kolanko, Redaktor  Naczelny Zeszytów Sierakowskich Jarosław Łożyński , Wiceprezes Związku Oficjów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -Maciej Myczka, dyrektorzy szkół średnich Elżbieta Helwing i Ireneusz Rajman. Ponadto konferencji przysłuchiwali się licznie przybyli słuchacze UTW w Nowym Tomyślu oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu.

            Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Członek Prezydium TPPW – Zdzisław Kościański oraz Prezesi kół TPPW: Maksymilian  Michalczak,  Małgorzata Dudek, Ryszard Tratwal.

            Referaty przedstawili pracownicy naukowi  Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach. Natomiast akcenty nowotomyskie nakreślił  przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego( mgr Dariusz Falecki – „Udział strażaków w powstaniach śląskich i plebiscycie oraz w wydarzeniach na Pomorzu Wiślanym, Warmii i Mazurach w 1919 roku”;  dr Paweł Karol Gąsiorczyk – „Strażacy byłego zaboru austriackiego w walce o ustalenie granic Polski w 1919 roku.”; mgr Danuta Janakiewicz-Oleksy – „Reakcje Polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony kresów wschodnich.”;  mgr Hubert Koler „Wielkopolskie pożarnictwo w latach 1919 – 1920”; dr Zdzisław Kościański „Nowotomyślanie w walkach o granice w latach 1919-1920”). Podsumowania wydarzenia dokonał główny organizator Akademii Niepodległości –  dyr. Oddziału IPN w Poznaniudr hab. Rafał Reczek, który zaprosił na kolejną Akademię Niepodległości 25 lutego 2020 roku oraz wyraził kolejne zaproszenie dla prelegentów  na Strażacką Akademię Niepodległości w przyszłym roku. 

http://cmp-muzeum.pl/aktualnosci/cmp-na-konferencji-naukowej-w-nowym-tomyslu/https://powiatnowotomyski.pl/PL/200/2302/Straze_Pozarne_w_walce_o_granice_w_latach_1919-1920/k/
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/87816,Konferencja-Straze-Pozarne-w-walce-o-granice-w-latach-1919-1920-Nowy-Tomysl-18-l.html

#KOMÓRKOMANIA we współpracy z fundacją DKMS.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Dnia 21 stycznia 2019r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu po raz kolejny odbył się projekt #KOMÓRKOMANIA we współpracy z fundacją DKMS. W tym dniu, każda zainteresowana osoba mogła podjąć się rejestracji na dawcę szpiku kostnego aby wesprzeć swojego genetycznego bliźniaka w potrzebie.
Uczennice z klasy 3TL2, dwa tygodnie przed Akcją DKMS, miały okazję przedstawić gronu szkolnemu prezentację odnośnie projektu oddawania szpiku. W tym czasie starały się jak najlepiej przedstawić ideę oraz cel Fundacji, a także objaśniały cały proces rejestracji.
Dzień przed Akcją DKMS zostały przygotowane stanowiska, materiały informacyjne oraz słodkie niespodzianki. Szkoła została przyozdobiona plakatami, w tym jednym autorstwauczennicy klasy 3TL2, Lidii Jeziorkowskiej. Ustawiono również tablice pomocnicze dla osób spoza szkoły, aby w łatwy sposób mogły dotrzeć do punktu rejestracji.
Akcja rejestracyjna została przeprowadzona w szkolnej bibliotece, we współpracy uczniów oraz nauczycieli. Otwarte zostały 2 stanowiska(punkty), przy których zasiadły uczennice klasy 3TL2- Wiktoria Fornalczyk, Julia Kroma, Marta Pikuła, Oliwia Mizera orazWiktoria Szawala. Uczennice nie tylko rejestrowały potencjalnych dawców, ale również zachęcały swoich kolegów oraz koleżanki do aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.
Dzięki ich staraniom swoją gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi wyraziło 18 osób. Miejmy nadzieję, że dzięki temuktoś otrzyma szansę na drugie życie.

Strażacka Akademia Niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu

oraz

ZS nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach  zapraszają na:

Akademię Niepodległości – konferencję naukową-

„Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”

która odbędzie się 18 lutego  2020 r.  r. o godz. 11:00

w

Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu os. Północ 37a (Aula).

Konferencja wpisuje się  w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia  przez powstańców Nowego Tomyśla.

Grudniowa Akademia Niepodległości

2 grudnia 2019 r.  – w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu odbyło się  kolejne spotkanie  w ramach Akademii Niepodległości.

Na początku wydarzenia wręczono dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego dla dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury – Beaty Baran, inicjatorki wielu ciekawych działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, m.in. poprzez realizację projektu Murale Polskiej Niepodległości dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, pomysłodawczyni wielu  imprez o charakterze patriotycznym.

Tematami grudniowej akademii były: Wileńska wyprawa 1919 roku, Nietypowi sojusznicy, które  omówił prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematykę wielkopolską związaną m.in. z udziałem Wielkopolan w działaniach 1919 i 1920 roku na Wileńszczyźnie omówił dr Zdzisław Kościański. W spotkaniu obok seniorów licznie uczestniczyła młodzież z nowotomyskich szkół.

Wykłady w Nowym Tomyślu współorganizują z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu :  Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu.

Mam Talent 2019

W dniu 22 listopada 2019 roku odbył się szkolny konkurs „MAM TALENT 2019” zorganizowany przez samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazmierza Hołogi

Uczniowie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach, czy nawet podnoszenie ciężarów pokazali swoje nadzwyczajne talenty.

Wyławianiem diamentów do polskiego show biznesu zajęło się trzyosobowe jury nauczycieli w składzie:
Beata Skotarek, Romana Malińska i wicedyrektor Adam Polański.

Zaprezentowali się na następujący uczniowie:  

Alicja Zawarta – śpiew,

Paulina Kapałka – taniec,  

Szymon Lisiak –podnoszenie ciężarów,

Kacper Przybył – podnoszenie ciężarów,

Sebastian Sucharzewski – śpiew,

Kaja Łuczkowska, Mikołaj Bartkowiak, Mikołaj Chalasz – taniec,

Maya Hadyniak – śpiew,

Kamila Stachowiak – śpiew,

Marta Pikuła, Kamil Siudej,

Mateusz Stefański – gra na instrumentach oraz śpiew,

Marcin Głodek –gra na fortepianie,

 klasa 2TL2 – gra na perkusji i śpiew.

Prawdą okazało się stwierdzenie, że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować.

Dzięki oddanym głosom zebranych nauczycieli, udało się wyłonić zwycięzców. Wygraną wytańczyli Kaja Łuczkowska, Mikołaj Bartkowiak oraz Mikołaj Chalasz, którzy brawurowo zaprezentowali układ taneczny m.in. z filmu Dirty Dancing.

Młodzi uczestnicy zachwycili swoją niepowtarzalnością, wzbudzają podziw, a na pewno zdobyli nasze serca wielką odwagą. Życzymy im wytrwałości i powodzenia w dalszym rozwijaniu swych talentów .

Koncert zorganizował samorząd szkoły wraz z opiekunem Panem Piotrem Kościańskim.

Udział w projekcie 'Młodzieżowa Agora’

W dniach od 11-15 listopada grupa młodzieży z ‘Hołogi’ wzięła udział w projekcie Erasmus+ pod nazwą ‘Młodzieżowa Agora’. Projekt odbywał się w Niemczech w zamku Trebnitz, do którego przybyła również grupa z młodzieży z niemieckiego miasta Bad Belzig.

Po wzajemnym poznaniu się oraz integracji młodzież przystąpiła do omawiania problemów swojego środowiska lokalnego. Zidentyfikowano główne problemy nad rozwiązaniem, których zastanawiano się przez kolejne dni.

W środę 13 listopada cała grupa wzięła udział w Berlinie w spotkaniu na temat zrównoważonego rozwoju i jak można wdrażać jego zasady w środowisku lokalnym.
W czwartek ostatecznie sformułowano tematy projektów do realizacji. W czwartkowy Wieczór młodzież bawiła się na pożegnalnej dyskotece.

Następne spotkanie, podczas którego zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji projektów odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.

Obchody Święta Niepodległości u Hołogi

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2  im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu wzięli udział w kolejnym patriotycznym wydarzeniu (12.11.2019), które zostało współorganizowane z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. 

Niepodległościowa akademia została wzbogacona o pieśni patriotyczne  i recytacje wierszy. Gościem specjalnym spotkania był Paweł Kochański z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który oprócz pokazu multimedialnego zaprezentował, m.in. umundurowanie w barwach   3 Pułku Ułanów Wielkopolskich , 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, siodło oficerskie, szable, lancę oraz hełmy kawaleryjskie. W trakcie spotkania przedstawiono także historię kawalerii powstania wielkopolskiego.

Nad oprawą przedsięwzięcia czuwali: Małgorzata Dzieżyc, Jolanta Adamczewska, Tomasz Kasper i Piotr Kościański. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował dr Zdzisław Kościański.

Skip to content