Tag: Wyższa Szkoła Bankowa

Hołoga – szkoła współpracy

Nasz szkoła uczestnikiem projektu ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w około 1000 (edycja 2013/14) i około 200 (edycja 2015) podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca czerwca 2015 roku.  Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Efektem udziału w przedsięwzięciu i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania. Szkoły i przedszkola, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „Szkoła/Przedszkole Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach projektu organizowane zostały  warsztaty, podnoszące kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Przeprowadzone zostały debaty rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące rozwijania  współpracy rodzice-uczniowie-nauczyciele. Wspólnie przygotowanym przedsięwzięciem były zajęcia muzyczno-ruchowe,, Zumba”.

Naszą szkołę w projekcie reprezentowały następujące osoby:

Rodzice: Violetta Żebrowska, Krzysztof Łopata;

Nauczyciele: mgr Marzena Ginter, mgr Iwona Knop, mgr inż. Jolanta Adamczewska, mgr inż. Lidia Dudek

Uczniowie; Weronika Nyga, Emilia Nowicka, Alicja Garczarek, Majka Lehmann, Nicola Krok-Adamska, Zuzanna Łopata, Maciej Sukiennicki,

Wszyscy realizatorzy projektu uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Zielonej  Górze w dniu 17.04.2015r. i 10.06.2015r. pod kierunkiem trenera Pana Grzegorza Idziaka. Stał się on  naszym doradcą i wspierał nas  w kolejnych działaniach oraz w debatach , które odbyły się w naszej szkole w dniach  21 i 22.05.2015r.

Do udziału w debatach zostały  zaproszone również następujące osoby: Pani dyrektor –mgr Elżbieta Helwing, mgr Katarzyna Sobiak, mgr Ewa Rękoś, mgr Marcin Olekszy.Debaty odbywały się osobno w grupach; rodziców, nauczycieli i uczniów.

W trakcie zorganizowanych debat uczestnicy udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

Jaka jest nasza szkoła?

Jak wygląda współpraca w szkole?

W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za szkołę?

Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły? Jakich efektów oczekujemy?

oraz  w konsekwencji:

Co chcemy i możemy zmienić w naszej szkole?

Dyskusje były gorące a zaangażowanie uczestników bardzo duże. Potwierdziło to fakt, iż wszystkim nam zależy na szeroko rozumianym dobru uczniów i naszej szkoły.

Wnioski zostały przedstawione w formie plakatów, które wykorzystano w trakcie opracowywania Szkolnego Programu  Aktywnej Współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content