Autor: Iwona Knop

Wyróżnienie dla wolontariuszek – Gala PARUZJI

W piątek 14 grudnia 2018r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się na uroczyste wręczenie odznaczeń za wyjątkowe i aktywne postawy społeczne. W skład kapituły wchodzą organizacje lokalne, które swoimi działaniami motywują do pracy wolontariuszy.
W tym roku w gronie osób nagrodzonych statuetką ,,Warci Naśladowania” znalazły się nasze uczennice z klasy IV TL1. Są to : Weronika Woźna, Lucyna Knop, Kinga Frątczak i Agnieszka Wieczorek. Dziewczęta zostały uhonorowane za swoja czteroletnią pracę w szkolnym kole wolontariatu ,,Nasz motyli wolontariat”.
Gratulujemy! Mamy nadzieję, że ich zaangażowanie w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi stanie się zachętą dla innych uczniów.

Zabawa andrzejkowa

W sobotę 24 listopada na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie odbyła się pierwsza Zabawa Andrzejkowa organizowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Od godziny 20.00 w klimatach „Disco” bawili się  rodzice uczniów, nauczyciele a także absolwenci z naszej szkoły.

Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom i  sponsorom zabawy, ponieważ dzięki ich hojności zostały zebrane środki na rzecz doposażenia nowopowstającej części szkoły.

Bardzo dziękujemy, to dla nas zaszczyt móc współpracować z Państwem.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

 

Bajka łączy pokolenia

27 października 2017 r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury wolontariusze działający w Szkolnym Kole Wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat” wraz z seniorami Domu Dziennego Pobytu przy OPS w Nowym Tomyślu w ramach projektu pt. „Międzypokoleniowa aktywność srebrną nicią tkana” realizowanego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wystawili bajkę dla dzieci z nowotomyskich przedszkoli. Widowisko to adaptacja znanej bajki braci Grimm pt:„Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”. Organizatorem była grupa nieformalna „Lejdis” stworzona przez Iwonę Knop i Jolantę Adamczewską pracowników z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra  Kazimierza Hołogi oraz  koordynatora projektu Izabelę Frelich z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Bajka opowiada o losach Ślicznej Królewny Śnieżki. Zła macocha dowiedziawszy się, że Śnieżka jest od niej piękniejsza wpada w wielką złość. Rozkazuje myśliwemu porzucić Śnieżkę w lesie. Królewna chroni się w domku krasnoludków, które przyjmują ją pod swój dach i przestrzegają przed wpuszczaniem obcych do domu. Śnieżka zapomina jednak
o ostrzeżeniu i wpuszcza do domu miłą staruszkę. Okazuje się, że pod przebraniem kryje się Zła Macocha, która częstuje ufną Śnieżkę zatrutym jabłkiem. Na szczęście książę przybywa na czas i ratuje Królewnę. Bajka uczy, że warto pomagać innym i przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do obcych.

Fantastyczna gra zróżnicowanych wiekowo aktorów – amatorów, spora dawka humoru sprawiły, że bajkę z dużym zainteresowaniem oglądały zarówno dzieci, jak i goście uczestniczący w spotkaniu.

Ten spektakl to znakomita okazja by zarazić dzieci teatralnym bakcylem, jak również sposobność do rozwijania więzi międzypokoleniowej.

 

Dzień profilaktyki z EXIT TOUR

W dniu 25 października 2017r. gościliśmy w naszej szkole zespół EXIT TOUR, który przeprowadził cykl zajęć z młodzieżą o charakterze profilaktycznym. Obejmowały one zagadnienia z zakresu profilaktyki stosowania narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, tematów związanych z depresją, kształtowaniem poczucia własnej wartości oraz problematyki handlu ludźmi. Przeprowadzono wykłady dotyczące zagadnień seksualności a także umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz szeroko rozumianej tolerancji.

W tym dniu gościliśmy również Międzynarodową Grupę Wolontariuszy, którzy zostali bardzo życzliwie przyjęci przez naszych uczniów, w ramach realizacji projektu „Grenzenlos mitmischen”,  Deutsch- Polnische Jugendagora, realizowany ze środków Erasmus+. Wymiana uczniów Technikum oraz Liceum z uczniami ze szkoły partnerskiej z Polski oraz Niemiec (Forst- Boleszkowice- Nowy Tomyśl).

Dodatkową atrakcją była część warsztatów przeprowadzona w języku angielskim, dzięki czemu młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Ponadto odbył się mini- koncert angielskiej grupy rockowej  BrightLine, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem.

Inicjatorem i koordynatorem tego dnia była pedagog szkolny Iwona Knop.

 

AUTYZM. CHCEMY BYĆ SOBĄ! – UDZIAŁ CZŁONKÓW „MOTYLEGO WOLONTARIATU” W OBCHODACH ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.

2 kwietnia 2017 r. odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Aktywnie uczestniczyli w nim członkowie wolontariatu w naszej szkole pod opieką Jolanty Adamczewskiej i Iwony Knop.

Impreza rozpoczęła się przemarszem z placu Niepodległości do hali Powiatowego Centrum Sportu. Wszyscy uczestnicy- dzieci dotknięte autyzmem, ich rodzice, wolontariusze, przedstawiciele władz lokalnych i instytucji mieli na sobie błękitne koszulki. Błękit miał podkreślać, że osoby autystyczne są pełnosprawnymi członkami naszej społeczności, że zawsze mogą liczyć na życzliwość i wsparcie.

Wszyscy chętni mogli oddać honorowo krew w punkcie krwiodawstwa zorganizowanym przez Drużynę Szpiku, wysłuchać prelekcji i wziąć udział w warsztatach poświęconych autyzmowi. Obchodom towarzyszyło, mnóstwo imprez, m.in. warsztaty Zumby, występy artystyczne, pokaz psów, pokazy grupy motocyklowej. Zebrani wysłuchali koncertu Bartosza Wrony, Lovmiusic oraz Deep Dance. Uroczystość zakończyło wysłanie sprzed hali PCS Niebieskiego Znaku do Nieba – symbolu solidarności z chorymi na autyzm.

 

 

 

PIERNIKI DLA HOSPICJUM

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła  się akcja ,,Pierniki dla hospicjum”.  W dniu 13.12.2016r.  w pracowni gastronomicznej, uczniowie działający w szkolnym wolontariacie wraz z opiekunami, wypiekali pierniki w kształcie motyli, które  będą rozdawane w sobotę 17 grudnia na Starym Rynku w Poznaniu. Będzie tam trwać przedświąteczna kampania wspierania Hospicjum Palium, w którą się zaangażowaliśmy.

Wszystkich chętnych zapraszamy na Stary Rynek!

Dopalacze niszczą życie

27 kwietnia 2016r. odbył się w naszej szkole Dzień Profilaktyki. Z tej okazji     w dwunastu  klasach przeprowadzono zajęcia  o tematyce profilaktycznej.

Prelegentami podczas  tegorocznych warsztatów byli przedstawiciele następujących instytucji: Komendy Powiatowej Policji –st. sierżant Anna Urbaniak, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Magdalena Cymerman i Małgorzata Hołod-Głuszek, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej -Magdalena Balcerek oraz terapeuta uzależnień – Grzegorz Nawrot. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

Rozstrzygnięto również szkolny konkurs plastyczny odbywający się pod hasłem: „Dopalacze niszczą życie” . Laureatami zostali:

  • I miejsce – klasa II FW ;
  • II miejsce –  klasa ISW;
  • III miejsce – klasa I TL2.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Hołoga – szkoła współpracy

Nasz szkoła uczestnikiem projektu ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w około 1000 (edycja 2013/14) i około 200 (edycja 2015) podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca czerwca 2015 roku.  Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Efektem udziału w przedsięwzięciu i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania. Szkoły i przedszkola, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „Szkoła/Przedszkole Współpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach projektu organizowane zostały  warsztaty, podnoszące kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Przeprowadzone zostały debaty rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące rozwijania  współpracy rodzice-uczniowie-nauczyciele. Wspólnie przygotowanym przedsięwzięciem były zajęcia muzyczno-ruchowe,, Zumba”.

Naszą szkołę w projekcie reprezentowały następujące osoby:

Rodzice: Violetta Żebrowska, Krzysztof Łopata;

Nauczyciele: mgr Marzena Ginter, mgr Iwona Knop, mgr inż. Jolanta Adamczewska, mgr inż. Lidia Dudek

Uczniowie; Weronika Nyga, Emilia Nowicka, Alicja Garczarek, Majka Lehmann, Nicola Krok-Adamska, Zuzanna Łopata, Maciej Sukiennicki,

Wszyscy realizatorzy projektu uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Zielonej  Górze w dniu 17.04.2015r. i 10.06.2015r. pod kierunkiem trenera Pana Grzegorza Idziaka. Stał się on  naszym doradcą i wspierał nas  w kolejnych działaniach oraz w debatach , które odbyły się w naszej szkole w dniach  21 i 22.05.2015r.

Do udziału w debatach zostały  zaproszone również następujące osoby: Pani dyrektor –mgr Elżbieta Helwing, mgr Katarzyna Sobiak, mgr Ewa Rękoś, mgr Marcin Olekszy.Debaty odbywały się osobno w grupach; rodziców, nauczycieli i uczniów.

W trakcie zorganizowanych debat uczestnicy udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

Jaka jest nasza szkoła?

Jak wygląda współpraca w szkole?

W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za szkołę?

Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły? Jakich efektów oczekujemy?

oraz  w konsekwencji:

Co chcemy i możemy zmienić w naszej szkole?

Dyskusje były gorące a zaangażowanie uczestników bardzo duże. Potwierdziło to fakt, iż wszystkim nam zależy na szeroko rozumianym dobru uczniów i naszej szkoły.

Wnioski zostały przedstawione w formie plakatów, które wykorzystano w trakcie opracowywania Szkolnego Programu  Aktywnej Współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik integracyjny ,, Od juniora do seniora”

21 maja 2015r. w czwartkowe słoneczne przedpołudnie wolontariuszki w składzie: Kinga Herzog, Agata Matuszewska, Małgorzata Zawadzka, Natalia Wichert, Sara Stasińska, Agata Sadłowska, Anna Grynia, Adrianna Krumrik, Milena Gawłowska   i Dagmara Gajewska pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej uczestniczyły  w majowym pikniku integracyjnym ,, Od juniora do seniora”.

Impreza odbywała się w  Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze.  Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu nasze uczennice  spo­tkały się  z podopiecznymi: Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy- PCPR  oraz przedszkolakami z Przedszkola Zacisze  w Nowym Tomyślu. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci za­pre­zen­to­wali umie­jęt­no­ści psów ra­tow­ni­ków wod­nych, któ­rych byli opiekunami. Następnie wolontariuszki wspólnie  z pozostałymi uczestnikami pikniku wykonały kolorowy plakat promujący hasło projektu „ Barwy  ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”. Z niezwykła radością przedszkolaczki uczestniczyły w malowaniu twarzy przez nasze uczennice. Ponadto uczest­nicy pik­niku mieli oka­zję do udziału w róż­nego ro­dzaju grach i za­ba­wach oraz  do sko­rzy­sta­nia z przy­go­to­wa­nych atrak­cji tj.: prze­jażdżki bryczką i zwie­dza­nia oko­licz­nych te­re­nów, ko­rzy­sta­nia z tram­po­liny czy malowania twarzy. Na za­koń­cze­nie wszy­scy za­sie­dli do wspól­nego bie­sia­do­wa­nia.

Zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób  star­szych z dziećmi, mło­dzieży, oso­bami nie­peł­no­spraw­nymi i miał na celu da­nie wszyst­kim uczest­ni­kom po­czu­cie przy­na­leż­no­ści, pro­wa­dząc do roz­po­wszech­nia­nia i pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Skip to content