Tag: Dzień Patrona

POCZUJ RADOŚĆ Z POMAGANIA. OBCHODY DNIA PATRONA W NASZEJ SZKOLE

14 marca 2019 r. społeczność naszej szkoły po raz 13. obchodziła Dzień Patrona. Tegoroczna uroczystość była bardzo udana i dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć.

             Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, a homilię wygłosił ksiądz  Krzysztof Różański – postulator procesu beatyfikacyjnego Kazimierza Hołogi. Tematem czytania była modlitwa i właśnie z tej perspektywy ukazano życie naszego Patrona w kazaniu. Ksiądz Różański podkreślił, że codzienna modlitwa była dla doktora Hołogi „wielką bramą do wiary”, stanowiła oś jego życia i źródło siły do pracy. Z kolei ksiądz biskup pogratulował nam wyboru patrona o tak wielowymiarowej osobowości i związanego z Nowym Tomyślem.

            Druga część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Gośćmi naszej społeczności byli m.in. starosta  nowotomyski Andrzej Wilkoński, przedstawiciele duchowieństwa, członkowie rodziny Kazimierza Hołogi, rodzice uczniów. W swoim przemówieniu dyrektor Elżbieta Helwing podkreśliła, że kolejne roczniki uczniów – wspierane przez nauczycieli w poszukiwaniu własnej drogi życiowej – mogą szukać inspiracji w postawie doktora Kazimierza Hołogi, którą cechowały: odwaga życia, mądrość działania i nadzieja śmierci. Nasz patron postrzegał pomaganie drugiemu człowiekowi nie jako ofiarę, ale jako źródło szczęścia i ogromnej satysfakcji. Zainspirowało to nas do sformułowania hasła tegorocznych obchodów i zaproszenia siostry Augustyny Król jako Gościa Honorowego.

            Po odczytaniu adresów od rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. Antoniego Dębińskiego i ks. kard. Zenona Grocholewskiego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.    Następnie powitaliśmy na scenie siostrę Augustynę Król, dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach. Jest ona jedną z osiemnastu sióstr dominikanek, które prowadzą dom dla 56 chłopców w różnym wieku, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Podopieczni, którzy  już raz – z różnych powodów – stracili rodzinę i dom, tworzą z personelem niezwykłą wspólnotę, w której każdy jest kochany i akceptowany, w której mogą prowadzić zwyczajne życie. Siostry podbiły serca internautów publikując w sieci kilkunastosekundowy film, na którym dwie zakonnice drepczą po korytarzu jak pingwiny. To pomysłowe włączenie się w obchody Dnia Pingwina pozwoliło siostrom zebrać 5 mln złotych na wykończenie i wyposażenie nowego Domu Chłopaków oraz wyremontowanie części starego budynku, a maskotki-pingwiny stały się sympatycznym symbolem placówki. Siostra Augustyna w poruszający sposób opowiadała o podopiecznych – „Chłopakach” – w wieku od 2 do 65 lat. Szczerze i wyczerpująco odpowiadała na niełatwe pytania przygotowane wcześniej przez uczniów. Podkreślała, że w ostatecznym rozrachunku niepełnosprawni dają znacznie więcej niż biorą, zarażając otoczenie nieprawdopodobną radością i pogodą ducha.

            Przekazaliśmy na ręce Siostry Augustyny  dar  od nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły dla chłopców z Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, który pomoże  w organizacji „zielonej szkoły”. Pamiętaliśmy także o poznańskim Hospicjum Palium, z którym nasi wolontariusze współpracują od kilku lat. Koordynatorowi wolontariuszy – pani Barbarze Grochal – przekazaliśmy środki pielęgnacyjne dla pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową.

Niezapomnianym przeżyciem było dla wszystkich zgromadzonych obejrzenie występu pani Jolanty Mensfeld-Niziołek, która malowała piaskiem obrazy przedstawiające najważniejsze momenty z życia Kazimierza Hołogi.

Spotkanie zakończył niezwykły koncert zespołu składającego się z naszych uzdolnionych muzycznie uczniów: Lucyny Knop, Marty Pikuły, Kamili Stachowiak, Natalii Kulus, Zuzanny Woźniczki, Kamila Siudeja, Marcina Głodka, Mikołaja Bartkowiaka oraz nauczycieli – panów Tomasza Kaspra i Mateusza Wojcieszaka. Wykonali oni – w różnych konwencjach muzycznych – słynny utwór Bena E. Kinga „Stand by me”.

Obchody Dnia Patrona uświetniła także wystawa prac plastycznych Weroniki Laufer, uczennicy klasy IV Technikum Logistycznego,  zatytułowana „Sercem rysowane”.

Pomóż innym wygrać życie. Obchody Dnia Patrona

15 marca 2018 r., już po raz dwunasty, świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało „Pomóż innym wygrać życie”.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Patrona, której przewodniczył, reprezentujący abpa metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego, ks. dr Rafał Pajszczyk z Sądu Metropolitalnego. W swojej pięknej homilii podkreślił, że Kazimierz Hołoga jest wspaniałym wzorem do naśladowania, ponieważ, wśród wielu zalet, posiadał cnotę bezinteresowności. Ratując ludzkie życie, poświęcając się dla swoich pacjentów, nie zastanawiał się, co z tego będzie miał, jakie korzyści osiągnie. Pragnął jedynie pomagać potrzebującym, nawet kosztem własnego dobra. Źródłem takiej postawy był jego stosunek do Boga. Mówca zachęcał wszystkich, którzy podziwiają doktora Hołogę, aby naśladowali jego bezinteresowność. Przypomniał także zgromadzonym, że mają prawo do kultu prywatnego (to znaczy prywatne osoby mogą żywić nabożeństwo do doktora Hołogi, zwracać się do niego w trudnych sprawach). Podczas mszy św. pamiętaliśmy także o naszym koledze Sebastianie Adamczaku, który zginął tragicznie w wypadku.

Druga część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Po wystąpieniu Dyrektor Elżbiety Helwig, która powitała zebranych i przedstawiła Gościa Honorowego oraz reprezentowaną przez niego fundację, głos zabrali starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Tadeusz Waczyński z Kuratorium Oświaty, dyrektor Delegatury w Lesznie. Obaj wyrazili uznanie dla pracy szkoły, odwołującej się w swoich działaniach do sylwetki Patrona. Dyrektor Waczyński podkreślił również zasługi dyrektor Elżbiety Helwing, która już 28 lat wzorowo kieruje placówką. Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych i przekazaniu sztandaru, grupa uczniów w ciekawy sposób przedstawiła życie i dokonania Kazimierza Hołogi.

Następnie powitaliśmy Gościa Honorowego. Psycholog i psychoonkolog Małgorzata Ciszewska-Korona jest członkiem zarządu Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj życie!, doskonale znanej w Polsce organizacji, która pomaga chorym na raka, zwłaszcza  kobietom. Fundacja skuteczne walczy o zmianę myślenia o chorobie nowotworowej i pokazuje, że rak nie musi oznaczać wyroku śmierci – można go pokonać lub żyć z nim jako chorobą przewlekłą przez wiele lat. Działacze Rak’n’Roll codziennie udowadniają chorym, że nowotwór nie musi odbierać im radości życia i atrakcyjnego wyglądu. Pomagają  przetrwać godnie trudny czas walki z chorobą, zaspokajając różnorodne potrzeby pacjentów i ich bliskich. Działań Fundacji jest bardzo wiele, na przykład: zbiórka pieniędzy na leczenie nierefundowane, opieka nad „Boskimi Matkami”, czyli chorymi na nowotwór kobietami w ciąży, wsparcie psychologiczne czy remonty poczekalni w poradniach onkologicznych. Najbardziej znana jest akcja Daj włos!, polegająca na przekazywaniu naturalnych włosów na peruki dla kobiet przechodzących chemioterapię. Fundacja udziela także wsparcia osobom, które pokonały chorobę, ale cały czas żyją w traumie, którą można porównać do zespołu stresu pourazowego u żołnierzy. Małgorzata Ciszewska-Korona opowiadała także o założycielce Rak’n’Roll – Magdzie Prokopowicz. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała jak ważna jest profilaktyka i kontrolowanie swojego organizmu. Nie ukrywała, że swojej pracy wykorzystuje także osobiste doświadczenia – sama dwukrotnie wygrała walkę z rakiem, a nowotwór zabrał jej ukochaną  matkę – lekarkę. Rozmowę z Gościem przeprowadziły Sara Przybylak i Aneta Norek, które przekazały także Fundacji dar od naszej społeczności. Pamiętaliśmy także o podopiecznych poznańskiego Hospicjum Palium. Szefowej wolontariatu w hospicjum – Barbarze Grochal – wręczyliśmy, zgodnie z wieloletnią tradycją, dar dla pacjentów ufundowany przez społeczność szkolną. W rym roku były to kremy przeciwodleżynowe.

Normą stało się promowanie w Dniu Patrona utalentowanych artystycznie uczniów. W tym roku swój dzień miał Kamil Siudej z Technikum Logistycznego uzdolniony muzyk i grafik. Wystąpił w kończącym uroczystości koncercie znanego zespołu ANN, wykonującego alternatywnego rocka. Kamil jest najmłodszym członkiem kapeli, gra na gitarze basowej. Następnie w siedzibie szkoły odbyła się wystawa jego grafik przedstawiających bohaterów kultury masowej, zatytułowana „Znani i lubiani”.

 

 

 

ŻYCIE NIE TYLKO PO TO JEST, BY BRAĆ… Obchody Dnia Patrona w naszej szkole

Tradycją stało się, że na obchodach Dnia Patrona u Hołogi goszczą wybitne osobowości, ludzie znani, z ogromnym dorobkiem i zasługami. Podobnie było 16 marca, podczas tegorocznych obchodów.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter z uwagi na proces beatyfikacyjny doktora Hołogi, który rozpoczął się na początku roku szkolnego – 12 września 2016 roku w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji patrona przewodniczył biskup Damian Bryl. Homilię wygłosił postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Krzysztof Różański. Ksiądz Różański podkreślił, że Kazimierz Hołoga pięknie, w bliskości z Bogiem, przeżył życie, nieustannie, nie zważając na okoliczności, poszukując szansy  na życie wieczne.

Z inauguracją procesu związana była pierwsza część szkolnego święta, które odbyło się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych, głos zabrał ksiądz prof. dr hab. Adam Rybicki z Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej  Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.  W swoim wykładzie „Najważniejsze wymiary świętości”  w niezwykle precyzyjny i przystępny sposób, odwołując się do przykładów   z codziennego życia, wyjaśnił, co to właściwie znaczy „być świętym” współcześnie. Przedstawił pięć warunków świętości. Pierwszy z nich wiąże się ze specyficznym spojrzeniem na Boga – człowiek kocha Boga, modli się do niego. Kandydat na świętego powinien być także wewnętrznie spójny, to znaczy zawsze opowiadać się po stronie dobra. Muszą go cechować heroiczne (czyli ponadprzeciętne) wiara, nadzieja  i miłość. Powinien także kochać innych  ludzi. Ponadto święty na każdym miejscu naśladuje Chrystusa, akceptuje swoje miejsce w świecie poprzez wierność swoim obowiązkom. Jest także wzorem kreatywnego życia duchowego, cechuje go wyjątkowość i oryginalność.

Mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona stał się fragment znanego utworu Stanisława Sojki „Tolerancja”: Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…

Życie doktora Hołogi, przesiąknięte służbą drugiemu człowiekowi, pełne miłości  i troski, takie właśnie było. Uosobieniem takiej  postawy jest także drugi Gość Honorowy – znana z wielu reportaży i publikacji prasowych –  doktor Helena Pyz. Od roku 1989 pracuje jako lekarz i świecka misjonarka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Wyjechała nie zważając na ugruntowaną pozycję zawodową, którą miała w ojczyźnie ani na problemy ze zdrowiem. Po prostu tam była potrzebna… O swoim niezwykłym życiu i służbie na rzecz odrzuconych opowiedziała w rozmowie z przedstawicielami młodzieży. Towarzyszyły jej dwie wychowanki – młode Hinduski ubrane w sari, które od niedawna studiują w naszej ojczyźnie. Dr Pyz mówiła także o tym, co jest dla niej najtrudniejsze   do zaakceptowania  w Indiach – niespotykanej hierarchizacji  życia, przemocy nawet wobec najbliższych (zwłaszcza kobiet), braku nawyku dbania   o zdrowie. Podkreślała, że codzienna praca na rzecz trędowatych jest dla niej niewyczerpanym źródłem  satysfakcji i szczęścia. Wszyscy zgromadzeni byli pod ogromnym wrażeniem życiowej mądrości, pogody ducha  i skromności dr Heleny.

Następnie odbyło sie rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o patronie szkoły, którego laureatkami zostały uczennice Aleksandra Grynia, Weronika Laufer   i Aleksandra Zuza. Uroczystości w nowotomyskim Ośrodku Kultury  zakończył koncert w  wykonaniu uczennicy, utalentowanej wokalistki,  Lucyny Knop, która po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu jest laureatką wielu konkursów muzycznych. Zgromadzeni goście udali się do siedziby szkoły aby obejrzeć wystawę ukazującą prężnie działający  wolontariat szkolny.

Obchody Dnia Patrona

Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały bardzo uroczysty charakter, ponieważ zbiegły się z jubileuszem dziesięciolecia nadania naszej szkole imienia doktora Kazimierza Hołogi.

            Zgodnie z tradycją uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji patrona, której przewodniczył wysłannik arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – ks. prałat dr Jan Stanisławski. Następnie delegacja nauczycieli, uczniów i rodziny Hołogów udała się na modlitwę  przy grobie doktora.

            Witając gości i społeczność szkolną przybyłych do sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, dyrektor Elżbieta Helwing podzieliła się swoimi przemyśleniami, do których skłonił ją jubileusz. Czas potwierdził trafność wyboru charyzmatycznego lekarza i społecznika na patrona szkoły. Jego wielowymiarowa osobowość stała się inspiracją do różnorodnych działań. Zgromadzone przez młodzież i nauczycieli wspomnienia o Kazimierzu Hołodze i zebrane pamiątki   zaowocowały powstaniem dwóch publikacji, archiwum oraz stałej, ciągle rozbudowywanej, ekspozycji prezentującej jego postać. Przy  współudziale szkoły powstał wartościowy film dokumentalny Anny Wachowiak – Rybarczyk poświęcony Kazimierzowi Hołodze. Ponieważ nasz patron przez całe życie aktywnie uprawiał sport, co roku organizowany jest, budzący wiele pozytywnych emocji, turniej piłki nożnej o puchar jego imienia. Prowadzona jest współpraca z instytucjami umożliwiającymi młodym ludziom dobrowolną, bezinteresowną pracę na rzecz innych, np.  w Hospicjum Palium. Szczególne miejsce w obchodach Dnia Patrona, zajmują spotkania  z osobami, których życie i działalność na rzecz innych korespondują z postawą prezentowaną przez patrona szkoły. Dokonania tych osób stanowią czytelny wzór i inspirację dla naszych uczniów. Taka formuła Dnia Patrona zadecydowała o przyznaniu szkole prestiżowej nagrody „Znak Dobra”.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczeń Marcin Oses przeczytał artykuł Małgorzaty Dzieżyc „Wierny Bogu i ludziom” poświęcony Kazimierzowi Hołodze. Wystąpienie było ilustrowane fotografiami z różnych etapów życia doktora.

Kolejnym punktem programu była rozmowa z Gościem tegorocznych obchodów – panią Barbarą Grochal, która jest koordynatorem wolontariuszy w poznańskim Hospicjum Palium i krewną doktora Hołogi, od lat zaprzyjaźnioną z naszą szkołą. Wywiad przeprowadzili Ola Lisek i Kacper Stępień. Pani Barbara bardzo pięknie, szczerze i przejmująco opowiadała o pracy z terminalnie chorymi. Na koniec rozmowy Ola i Kacper przekazali na jej ręce dar od naszej społeczności – pieniądze na zakup kwiatów, które umilą pobyt pacjentom Hospicjum.

Z kolei głos zabrał sekretarz powiatu  – pan Ryszard Napierała, który wręczył nagrody Starosty Nowotomyskiego „za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie placówki” nauczycielkom – pani Bożenie Czarneckiej – Pilz i pani Lidii Dudek.

Na koniec wszyscy zebrani bawili się doskonale podczas koncertu Szymona Wydry. Publiczność wspólnie z wykonawcą śpiewała jego największe przeboje.

Po koncercie licznie przybyli goście zostali zaproszeni do siedziby szkoły na otwarcie wystawy „Nasi Goście i Autorytety”. Zaprezentowano na niej fotografie osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ludzi     o niekwestionowanym dorobku, reprezentujących różne dziedziny życia – hierarchów Kościoła, wybitnych lekarzy, naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, artystów, działaczy społecznych oraz tych, których świadectwo było dla nas szczególnie cenne – małżonki Kazimierza Hołogi – Marii i jego najbliższego współpracownika w nowotomyskim szpitalu – doktora Jerzy Muszyńskiego.

Organizację uroczystości koordynowały pani Jolanta Adamczewska i pani Małgorzata Dzieżyc.

 

 

 

 

Skip to content